Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Nghị định: Tại đây
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.657.605

Khách Online : 11.251