Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập


File đính kèm

QDbaiboQD181.2005.QD-TTg Download

0 Ý kiến đóng góp

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 40.615.966

Khách Online : 510