Dự thảo Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem toàn văn dự thảo Nghị định: Tại đây

89 Ý kiến đóng góp

 • Nguyễn Mạnh Chủ Thái Bình 08:53 28/03/2017

  Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ.

  Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8, về cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ: Đề nghị giữ nguyên Chi cục Văn thư-Lưu trữ như Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, vì trước đây đã thành lập phòng Quản lý Văn thư-Lưu trữ nhưng trên thực tế hiệu quả hoạt động hạn chế không đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ của địa phương. Kể từ khi hợp nhất Phòng Quản lý Văn thư-Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ thành lập Chi cục Văn thư-Lưu trữ đến nay, hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật đã và đang hoạt động có hiệu quả phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, tổ chức, địa phương và nhu cầu khai thác hồ sơ, tài liệu hợp pháp của công dân đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, đặc biệt là trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền điện tử tại địa phương.
 • Thân Văn Hiếu Bắc Giang 08:22 28/03/2017

  Nhất trí sáp nhập

  Nhất trí với Bản dự thảo, nên sáp nhập các cơ quan có cùng chuyên ngành, thực tế một số ngành ở cấp tỉnh thì có 2 Sở, về cấp huyện,quận chỉ có 01 phòng vậy vẫn song việc ??? như: KHTC huyện KT hạ tầng, Văn hóa - Thông tin. Kể cả các cơ quan thuộc khối đảng, đoàn thể với cơ quan Nhà nước vì vẫn thuộc hệ thống chính trị cả, thủ trưởng các cơ quan vẫn thuộc Cấp uỷ...
 • Dũng Tp Cần Thơ 21:13 27/03/2017

  thống nhất cao

  thống nhất cao với dự thảo, đề xuất nhập thêm sở nội vụ vào sở tư pháp và văn phòng ubnd tỉnh, nhập ngay sở tttt vào sở vhttdl và sở công thương hoặc sở khcn
 • Linh Linh 15:31 27/03/2017

  Góp ý dự thảo

  Để có căn cứ đưa ra các giải pháp nhằm cải cách hành chính, tinh giản biên chế, theo tôi Bộ Nội vụ cần xuất phát từ thực tiễn gắn với các nghiên cứu khoa học, có điều tra xã hội, trên co sở đó mới đưa ra các giải pháp sát nhập các cơ quan quản lý nhà nước nhằm thỏa mãn những mục tiêu trong thời kỳ mới. Ví dụ: dự thảo đề xuất nhập Sở Xây dựng và Sở Giao thông hoặc Sở KHĐT với Sở TC thì đề xuất này gắn với mục đích gì, nếu gắn với chức năng nhiệm vụ, tính chất công việc của các sở này để nhập thì hoàn toàn kkhông có tính thuyết phục vì các đơn vị vị này chức năng nhiệm vụ không tương đồng, nếu có nhập thì các đơn vị này sẽ gắn với các nhiệm vụ có tính chất rộng lớn, bao quát toàn bộ nền kinh tế xã hội của địa phương, quyền hạn quá lớn.
 • Phan Thị Ngọc Hà Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Nghệ An 14:40 27/03/2017

  Đề nghị bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 8: "Cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng, Thanh tra và không quá 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức tương đương chi cục về lĩnh vực: văn thư - lưu trữ, thi đua - khen thưởng và tôn giáo..."
 • Nguyến Thanh Tịnh Thành phố Sơn La 13:58 27/03/2017

  Tham gia ý kiến sửa NĐ 24

  Đề nghị bỏ nội dung điểm c, khoản 1 Điều 4 vì nội dung này da quy dinh tại Khoản 2, Điều 13. Vì hiện nay Việc quy định CN,NV,Qh và cơ cấu tổ chức bộ máy hiện nay do các sở trham mưu trình UBND tỉnh ban hành sau khi có y kien của SNV (cung như ở TW do các bộ trình chính phủ sau khi có ý kiến của BNV). Tuy nhiên việc này kh đma rboa viec thuc hiện tinh gon tcbm cung như không có đầu mối thống nhất chịu trách nhiệm. Vì vạy trong chức năng của SNV có thuc hiện chức nang tham mưu giúp UBND tỉnh về tổ chức bộ máy. Như vậy nên thống nhất việc quy định cn,nv,qh và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành trên cơ sở Thông tư HD của các bộ ngành SNV chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quy định cn,nv,qh và cctc của các sở, ban, ngành
 • Trần Thị Lan Hải Phòng 13:44 27/03/2017

  Góp ý Nghị định của Chính phủ

  Đề nghị sửa, bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 8 thành "Cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng, Thanh tra và không quá 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức tương đương chi cục về lĩnh vực văn thư, lưu trữ, thi đua - khen thưởng và tôn giáo...". Đề nghị giữ nguyên tổ chức Chi cục Văn Thư - Lưu trữ như hiện nay theo quy định tại Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 04/4/2014.
 • Trần Quốc Việt Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Cà Mau 10:27 27/03/2017

  Góp ý cơ cấu tổ chức tại Điều 8.

  Tại điểm b khoản 1 Điều 8 về cơ cấu tổ chức đề nghị bổ sung "Chi cục Văn thư - Lưu trữ" trước tổ chức tương đương và sửa thành: Cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng Thanh tra và không quá 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ Chi cục Văn thư - lưu trữ và tổ chức tương đương chi cục....
 • Nghiên cứu kỹ Ninh Bình 09:27 27/03/2017

  Góp ý dự thảo tách nhập

  Theo tôi Bộ Nội vụ cần nghiên cứu kỹ việc tách nhập, ko theo cảm tính, ko vì giảm SL đầu mối, mà phải xuất phát từ tính chất, chức năng nhiệm vụ có tương đồng ko, nếu ko tính kỹ thì hậu quả khôn lường. Trước khi XD đề án cần phải đi xuống cơ sở khảo sát kỹ còn có người nói dân kêu chưa chắc (hình như chỉ có Doanh nghiệp XD kêu thôi vì phải đi đến nhiều cơ quan giao dịch, làm sai thì các cơ quan đó ko chấp nhận nên để được việc thì phải đề ghị nhiều lãnh đạo xử lý tốn kém,... Nếu sáp nhập chưa chắc đã tốt chỉ tạo điều kiện cho kẻ xâu lợi dụng). Có thể xem xét nhập những cơ quan có nhiệm vụ tương đồng và ít lại với nhau: Nhập Sở Ngoại vụ và Sở Thông tin TT Nhập Sở Tư pháp và Sở Nội vụ Nhập Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Khoa học và Công nghệ Nhập Hệ thống KBNN với hệ thống Thuế
 • Đinh Tuấn Đức Đồng Nai 07:26 27/03/2017

  Góp ý

  Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 của Nghị định cần bổ sung thêm Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Cần sửa lại "Cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng Thanh tra và không quá 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ tổ chức tương đương chi cục về lĩnh vực văn thư, Lưu trữ, Thi đua khen thưởng, tôn giáo...

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 40.615.834

Khách Online : 494