• Thông tư 08/2022/TT- BNV
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
 • Thông tư 07/2022/TT-BNV
  quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ
 • Nghị định 05/VBHN-BNV
  Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
  • Xếp lương

   thân chào Cổng TTĐT Bộ Nội vụ xin được hỏi, tôi làm nhân viên hợp đồng công tác tại UBND xã được 10 năm, và nâng bậc lương bình thường, hiện hệ số lương hiện tại là 3.0. Năm 2020 tôi được bầu làm PCT UBND xã, vậy cho tôi khi chuyển sang cán bộ hệ số lương của tôi có được giữ nguyên như hiện tại. tôi xin chân thành cảm ơn Xem chi tiết

  • Về trình tự thủ tục xét tuyển không chức không qua thi tuyển

   Kính thưa Bộ Nội vụ! Trước đây vào năm 2006 tôi là Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Sau khi ra Trường không đươc bố trí phân công công tác nên tôi tự mình nộp hồ sơ xin việc trong cơ quan chuyên môn tại địa phương thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (có đến Sở Nội vụ và Sở Tài nguyên và Môi trường đẻ hỏi xin việc và trình bày thuộc đối tưởng cử tuyển nhưng 2 cơ quan không nhận và hướng dẫn nộp hồ sơ đi thi công chức nếu trúng tuyển mới được phân công, bố trí công việc). Tôi đã thi công chức nhưng không trúng tuyển. Nay nhận thấy Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và theo Điểm b Khoản 1 Điều 10 "Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học" thuộc đối tượng xét tuyển công chức. Như vậy, kính hỏi Bộ Nội vụ trình tự thủ tục để được xét tuyển như thế nào? Xin được hướng dẫn ạ! Vì hiện nay cơ chế hành chính nhiều tầng nấc, hỏi cơ quan này thì hướng dẫn hỏi cơ quan khác mà không có văn bản cụ thể, cứ đi theo lòng lẩn quẩn không có lối ra. Rất mong nhận được được sự hướng dẫn của Quý Bộ ạ! Xem chi tiết

  • Xét tuyển viên chức

   Theo điểm a khoản 1 điều 13 của Nghị định 1152020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có nêu :"Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng quy định tại khoản này)". Vậy Bộ nội vụ cho tôi hỏi, cụ thể: Tôi làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện từ tháng 9/2015, khi mới bắt đầu vào làm việc có ký HĐ LĐ là bằng cao đẳng. Đến tháng 7/2017 tôi có bằng Đại học nhưng không cập nhật bằng mà vẫn hưởng lương hệ Cao đẳng cho đến nay. Vậy khi thực hiện xét tuyển viên chức tại cơ quan trường hợp của tôi có đủ điều kiện để được xét tuyển không? và 5 năm công tác ở đây là yêu cầu phải hưởng lương đại học 5 năm hay chỉ cần làm việc tại vị trí có yêu cầu bằng bằng đại học 5 năm? Xem chi tiết