• Thông tư 05/2021/TT-BNV
  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Thông tư 03/2021/TT-BNV
  Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
 • Thông tư 2/2021/TT-BNV
  Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
  • Trợ cấp lần đầu cho cán bộ

   Xin hỏi quý cơ quan ạ: Vợ tôi được bổ nhiệm Chủ tịch Hội Nông dân xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ năm 2018 (trước khi bổ nhiệm là làm không chuyên trách xã Khuyến nông khuyến lâm). Khi được bổ nhiệm vào năm 2018 vợ tôi có hỏi trợ cấp lần đầu thì lãnh đạo xã trả lời là chưa được 3 năm công tác nên chưa được hưởng. Hiện tại đã được 3 năm công tác và hỏi chế độ trợ cấp lần đầu thì Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trà lời là không được hưởng vì: Một là: Do từ bán chuyên trách xã bổ nhiệm sang. Hai là: Do không phải là người từ vùng thuận lợi đến nhận công tác tại vùng đặc biệt khó khăn (Vì vợ tôi là người xã Tà Tổng và làm việc tại xã Tà Tổng). Vậy xin hỏi quý cơ quan là vợ tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu không ạ? Phòng Tài chính - Kế hoạch trả lời như vậy là đúng không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn ạ! Xem chi tiết

  • Đánh giá công chức

   Kính thưa Bộ trưởng! Vào năm 2020, tôi bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm đạo đức lối sống nên cuối năm 2020 thủ trưởng xếp loại chất lượng công chức không hoàn thành nhiệm vụ (căn cứ vào điểm đ, khoản 2, Điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020: Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá) Nay tôi xin hỏi ba câu hỏi như sau: 1. Trường hợp cụ thể nào bị kỷ luật nhưng không phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ để không vi phạm vào điểm đ, khoản 2, Điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 2. Trường hợp tôi vi phạm đạo đức lối sống ngoài giờ hành chính và ngoài phạm vi cơ quan thì có phải là hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ không? 3. Có phải mọi trường hợp công chức bị kỷ luật đều vi phạm vào điểm đ, khoản 2, Điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 là Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ Rất chân thành cảm ơn Bộ trưởng! Xem chi tiết

  • Hợp đồng với viên chức

   Tôi đã ký hợp đồng không xác định với cơ quan từ năm 2005, có tham gia BHXH, BHYT ... Đến năm ngày 31/12/2020 tôi được cấp có thẩm quyền tuyển dụng làm viên chức tại cơ quan, đúng với vị trí việc làm tôi đã làm từ 2005 đến nay. Sau khi đực tuyển vào viên chức Cơ quan lại chuyển sang ký hợp đồng xác định thời hạn. Xin hỏi quý cơ quan Việc cơ quan tôi chuyển sang ký HĐ xác định thời hạn như vậy có đúng không? Xin trân trọng cảm ơn quý cơ quan! Xem chi tiết