• Thông tư 08/VBHN-BNV
  Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
 • Thông tư 07/VBHN-BNV
  quy định tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.
 • Thông tư 08/2022/TT- BNV
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
  • Chế độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn

   Tôi là Nguyễn Tuấn, hiện đang công tác tại Phòng Nội vụ huện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi có nội dung muốn hỏi Ban Biên tập: Theo Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Sau khi Luật Giáo dục được ban hành, một số giáo viên có trình độ Cao đẳng Tiểu học (chưa đạt chuẩn) tự bỏ kinh phí đi đào tạo (từ tháng 10/2019) và hoàn thành từ tháng 10 năm 2021. Căn cứ Kế hoạch số 681/KH-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 và Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 thì: Trường hợp giáo viên đã tự túc nâng trình độ chuẩn được đào tạo từ ngày Nghị định số 71/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2020), vậy những trường hợp đi đào tạo từ ngày 01/10/2019 đến ngày 01/10/2021 hoàn thành thì có được đưa vào danh sách để hỗ trợ giáo viên theo quy định không? Nếu trước mốc ngày 01/7/2020, thì các kỳ tham gia đào tạo từ ngày 01/7/2020 trở về sau có được thanh toán không ạ! Kính đề nghị Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, các Vụ liên quan của Bộ Nội vụ phúc đáp sớm, một số giáo viên liên hệ hỏi tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Nội vụ! Trân trọng cảm ơn! Xem chi tiết

  • Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành Lưu trữ

   Kính hỏi Bộ Nội vụ một ý kiến như sau: Tôi có người thân là Lưu trữ viên Trung cấp, công tác tại lĩnh vực lưu trữ thuộc tỉnh Hưng Yên từ năm 2009 đến nay. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đang rà soát việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Căn cứ theo Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ Nội vụ thì trường hợp này đều đáp ứng đủ điều kiện để thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên Lưu trữ viên theo quy định tại Điều 7, 9 và 10. Tuy nhiên, hiện nay trường hợp này đang gặp vướng mắc tại quy định tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư này quy định "Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp", bởi vị trường hợp này đã tốt nghiệp đại học ngành khác nhưng lại có chứng chỉ "Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ" do trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cấp. Nhưng cơ quan có thẩm quyền lại có ý kiến rằng: Chứng chỉ Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ không phải là Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ. Vì vậy, Kính mong Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến về vấn đề chứng chỉ "Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ" do trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cấp có phải là chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ như quy đinh của Thông tư không để giải tỏa tâm tư, nguyện vọng của trường hợp trên. Xin trân trọng cảm ơn! Xem chi tiết

  • Phụ cấp thâm niên nhà giáo

   Cho tôi xin hỏi. Ngày 1/1/2014 tôi là giáo viên hợp đồng và tham gia đóng bảo hiểm xã hội .ngày 1/4/2018 tôi được xét tuyển vào giáo viên Tiểu học hạng II.mã số v.07.03.07 hưởng lương bậc 2. Hệ số 2.67. Đến nay tháng 32/10 /2022 Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 8 năm 10 tháng . Vậy trường hợp của tôi đủ điều kiện để hưởng thâm niên nhà giáo chưa ạ. Vì đến giờ tôi chưa được ạ. Xin chân thành cảm ơn. Xem chi tiết