Tin nổi bật

rss

Bộ Nội vụ triển khai phát hành văn bản điện tử (12/06/2019)

/DATA/2019/06/vbdientu-16_14_14_687.jpg?width=450&height=300&mode=crop&anchor=middlecenter

Ngày 28/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2348/BNV-VP về việc phát hành văn bản điện tử của Bộ Nội vụ kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia đối với văn bản quy phạm pháp luật và một số văn bản hành chính. ...

/DATA/2019/06/klthanhtra-16_43_00_144.jpg?width=450&height=300&mode=crop&anchor=middlecenter

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 11/6/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 272/TB-TTBNV kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký ...
Xem tiếp
  • banner-05
banner-06

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Tin Video

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời báo chí về một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và ngành Nội vụ trong thời gian qua

Tin Audio

Bản tin audio ngành Nội vụ số tháng 5 năm 2019

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.295.529

Khách Online : 381