Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019

18:50 11/01/2019 | Lượt xem : 8725

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8725
Sáng ngày 11/01/2019, tại trụ sở Bộ, Văn phòng Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng Bộ, chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Văn phòng Bộ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Bộ; trưởng, phó các phòng, đội thuộc Văn phòng Bộ; toàn thể công chức, người lao động trong Văn phòng Bộ.

Đồng chí Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh, năm 2018 Văn phòng Bộ đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, thu được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành các công tác, nhiệm vụ được giao ở mọi lĩnh vực. Chánh Văn phòng Bộ đề nghị Hội nghị dành thời gian tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, từ đó đưa ra các giải pháp để năm 2019 đạt được chất lượng, hiệu quả tốt hơn, đặc biệt đối với các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 1/2019, công tác tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ diễn ra vào ngày 15/01 và chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi, đảm bảo mọi việc thành công tốt đẹp.

Đồng chí Lê Văn Phương - Phó Chánh Văn phòng Bộ, trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Văn phòng Bộ, Phó Chánh Văn phòng Bộ Lê Văn Phương trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Bộ.
Theo đó, trong năm 2018 Văn phòng Bộ đã tham mưu giúp Bộ trưởng tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động chung của Bộ, ngành Nội vụ, tổng hợp thông tin quản lý phục vụ chỉ đạo, điều hành, điều phối chương trình làm việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo chương trình công tác năm 2018. Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất mà Bộ trưởng giao, cụ thể như: Chuẩn bị và phục vụ làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Bộ Nội vụ; phục vụ Tổ công tác của Bộ trưởng kiểm tra 10 đơn vị theo Kế hoạch kiểm tra đã được Bộ trưởng phê duyệt.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ đã chủ động chuẩn bị phục vụ tổ chức tổng kết công tác ngành Nội vụ; công tác bình xét, đánh giá năm 2018; công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Trong tổng số 32 nhiệm vụ được giao trong năm 2018, đã hoàn thành đúng hạn 25 nhiệm vụ, đang thực hiện trong hạn 07 nhiệm vụ, trong đó có 03 nhiệm vụ thời gian trình trong năm 2019.
Các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ, như: công tác thư ký - tổng hợp, công tác văn thư - lưu trữ và kiểm soát thủ tục hành chính, công tác thi đua-khen thưởng và truyền thông, công tác hành chính - quản trị, công tác kế toán - tài vụ, công tác bảo vệ và công tác điều phối phương tiện phục vụ hoạt động của Bộ đều đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, vướng mắc trong năm 2018, cần được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, bổ sung nhân lực, đổi mới tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương công vụ trong năm 2019.
Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Văn phòng Bộ đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm nhiệm vụ cụ thể tương ứng với chức năng của các phòng, đội thuộc Văn phòng Bộ. Qua đó, Văn phòng Bộ tổ chức xây dựng kế hoạch công tác năm, phân công tới từng công chức, người lao động, rõ yêu cầu về nội dung, thời gian hoàn thành; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.
Hội nghị đã nghe 6 ý kiến của đại diện các phòng, đội thuộc Văn phòng Bộ. Bên cạnh các ý kiến bổ sung một số kết quả công tác vào dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2018, có nhiều ý kiến phản ánh tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục, nhằm mục đích cải thiện, nâng cao chất lượng công tác, thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Bộ trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao nội dung báo cáo và biểu dương nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Bộ trong năm 2018, đã hoàn thành tốt và đúng hạn các công việc được giao trong năm 2018. Trong đó nổi bật ở các mặt công tác như: Chủ động sắp xếp lại tổ chức, giảm từ 8 xuống 7 đầu mối, tăng nhân lực làm công tác tham mưu, giảm phục vụ, tuyển dụng thêm chỉ tiêu nhưng không tăng tổng biên chế; Có nhiều sáng kiến, sáng tạo, đổi mới, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin; Tinh thần làm việc đoàn kết, phấn khởi, chủ động tham mưu; đồng chí Chánh Văn phòng đã nhanh chóng tiếp cận công tác, giúp Bộ trưởng trong đánh giá công việc và thi đua khen thưởng cuối năm đạt kết quả tốt.

Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Văn phòng Bộ Nội vụ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị Văn phòng Bộ cần quan tâm khắc phục một số hạn chế trong năm 2018, như: Do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự nên lãnh đạo một số đơn vị điều hành chưa thật sự nhuần nhuyễn, công tác giải ngân chương trình, đề án chưa tốt, chưa có giải pháp hiệu quả so với năm 2017, công tác ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm so với kỳ vọng của lãnh đạo Bộ.
Nhận xét về các phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2019, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cơ bản đồng ý với dự thảo báo cáo, đồng thời đề nghị Văn phòng Bộ lưu ý các vấn đề sau:
1 - Tiếp tục sắp xếp, ổn định tổ chức, nhân sự ngay trong tháng 1/2019, với phương châm "đúng người, đúng việc", tăng số lượng người làm công tác chuyên môn, giảm số lượng phục vụ; Giao nhiệm vụ gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện để các đồng chí chủ động, sáng tạo; không ôm đồm, không làm thay, giao việc phải tin cán bộ.
2 - Xác định các vấn đề cần đổi mới, sáng tạo trong công tác năm 2019 trên cở sở nhìn lại những mặt công tác còn yếu trong năm 2018, trong đó, Bộ trưởng gợi ý 3 lĩnh vực cần sự đột phá là: Ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác truyền thông; Công tác giải ngân các chương trình, đề án.
3 - Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát Quy chế làm việc của Bộ, phù hợp với các văn bản hướng dẫn mới của Chính phủ, tạo sự thống nhất, thông suốt trong mối quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.
4 - Văn phòng Bộ cần chủ động tham mưu, đề xuất phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ với các cơ quan trung ương và địa phương; Căn cứ chương trình công tác năm, chủ động tham mưu, đề xuất chương trình, lịch làm việc của lãnh đạo Bộ.
5 - Quán triệt tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai, minh bạch, đúng quy chế, không để xảy ra sai sót, ảnh hưởng tới uy tín của Bộ; rà soát, thống kê các trang thiết bị hiện có, ưu tiên thay thế kịp thời các trang thiết bị phục vụ trực tiếp công tác chuyên môn thiết yếu, đảm bảo điều kiện làm việc.
6 - Nghiên cứu, bổ sung quy định về văn hóa công vụ trong nội quy cơ quan.
7 - Có phương án chuẩn bị Tết nguyên đán với tinh thần quán triệt vui xuân đúng quy định của Nhà nước, an toàn, tiết kiệm; chuẩn bị tốt việc thăm hỏi các gia đình chính sách và cán bộ hưu trí./.

Nguyễn Xuân Thắng

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.295.475

Khách Online : 360