Văn phòng Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

16:40 09/07/2019 | Lượt xem : 1707

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1707
Chiều ngày 08/7, tại trụ sở Bộ, Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, lãnh đạo các phòng, đội thuộc Văn phòng Bộ và công chức, người lao động Văn phòng Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh biểu dương kết quả công tác 6 tháng đầu năm của công chức, người lao động các phòng, đội thuộc Văn phòng Bộ trên tất cả các mặt công tác, trong đó, nhấn mạnh đến một số kết quả công tác nổi bật như, quyết tâm triển khai thực hiện văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng, khai trương Bộ phận "Một cửa" tại Bộ, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Bộ, tham mưu cho Lãnh đạo phân công công việc cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, không để văn bản nợ đọng, bị chậm, không bị nhắc nhở như trước đây. Bên cạnh những mặt được, vẫn còn một số hạn chế, liên quan đến chất lượng ở một số việc, như tham mưu, đề xuất, phối hợp công việc giữa các công chức, công tác cán bộ, công tác truyền thông còn bị động. Chủ trì Hội nghị đề nghị các công chức, người lao động Văn phòng Bộ tích cực góp ý vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, thẳng thắn nêu lên những mặt còn hạn chế, tồn tại, để việc triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Văn phòng Bộ đạt kết quả tốt hơn nữa.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Phó Chánh Văn phòng Lê Văn Phương trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Văn phòng Bộ Nội vụ, thể hiện qua các công tác tham mưu, tổng hợp - thư ký, văn thư lưu trữ và kiểm soát thủ tục hành chính, thi đua - khen thưởng, kế toán - tài vụ, bảo vệ trụ sở, quản lý tài sản và điều phối phương tiện phục vụ các hoạt động của Bộ. Theo đó, một số kết quả nổi bật như: công tác tham mưu đã hoàn thành các nhiệm vụ đúng hạn; công tác đôn đốc được thực hiện thường xuyên; công tác tổng hợp - thư ký kịp thời, đổi mới phương thức nhằm mang lại hiệu quả công việc tốt hơn; công tác văn thư, lưu trữ và kiểm soát thủ tục hành chính đã phối hợp cùng Trung tâm Thông tin và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) kết nối trục liên thông văn bản quốc gia của Chính phủ; công tác thi đua-khen thưởng đã kịp thời tôn vinh, tặng huân chương, tặng thưởng thành tích cho các tập thể, cá nhân, phát động phong trào, giao kết thi đua; công tác phục vụ đã thực hiện tổ chức 225 cuộc họp an toàn, thành công; thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất, khắc phục các sự cố kỹ thuật trong tòa nhà; công tác kế toán - tài vụ đảm bảo thuận lợi, kịp thời, đúng quy định; công tác bảo vệ đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh. Tuy vậy, vẫn còn một số mặt hạn chế như: thiếu biên chế, tiếp nhận công chức mới cần có thời gian để làm quen công việc; một số vị trí lãnh đạo chưa được kiện toàn kịp thời; một số công chức còn hạn chế về năng lực; một số việc chưa có sự thống nhất trong sử dụng kinh phí, giải ngân còn chậm; việc đẩy mạnh công tác truyền thông chưa đạt được kết quả rõ rệt. Đối với phương hướng triển khai công tác 6 tháng cuối năm, bên cạnh những giải pháp cụ thể với từng phòng, đội để phát huy các kết quả tốt đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, khắc phục những mặt hạn chế, Văn phòng Bộ xác định cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể, như: tổ chức tốt các hội nghị, sự kiện trong 6 tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tổ chức tập huấn thường niên về công tác văn phòng; hoàn thiện để ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Bộ; chỉnh trang khu di tích của Bộ Nội vụ tại tỉnh Tuyên Quang đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Thay mặt lãnh đạo Công đoàn Văn phòng Bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Bộ Đỗ Văn Phong trình bày báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tập trung vào các nội dung thể hiện vai trò của công đoàn Văn phòng Bộ trong tham gia xây dựng xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, hoạt động nữ công và chăm lo đời sống tinh thần cho các đoàn viên công đoàn là công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Bộ. Bên cạnh đó, Công đoàn Văn phòng Bộ xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cần tiếp tục đẩy mạnh có trọng tâm vào 6 lĩnh vực, như: công tác thông tin, tuyên truyền, công tác thi đua, công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác chăm lo đời sống, công tác văn-thể-mỹ, công tác phòng, chống tham nhũng. 

Phó Chánh Văn phòng Bộ Lê Văn Phương trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Văn phòng Bộ.

Tại phần thảo luận, đại diện các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ đã tích cực góp ý với tinh thần thẳng thắn, phát biểu ngắn gọn đã chỉ ra nguyên nhân của nhiều vấn đề, tồn tại để định hướng giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo điều kiện làm việc, đúng quy định của pháp luật.

Trưởng phòng Đỗ Văn Phong - Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Bộ, trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Công đoàn Văn phòng Bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân biểu dương kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Văn phòng Bộ, trong đó nhấn mạnh tới một số việc như: tổ chức Khai trương Bộ phận "Một cửa" tại Bộ Nội vụ, là một trong 3 cơ quan cấp Bộ đã tổ chức bộ phận "Một cửa" tính đến nay; triển khai ứng dụng văn bản điện tử đã giúp tiết kiệm nhiều giấy in; đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phát động các phong trào thi đua tạo được sức lan tỏa.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế và chỉ đạo Văn phòng Bộ hướng giải quyết, khắc phục các tồn tại, với một số công việc cụ thể, như: Tiếp tục rà soát, báo cáo rõ, kiên quyết đôn đốc các công việc có dấu hiệu trễ hạn, quá hạn, đặc biệt trong công tác thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Triển khai không sử dụng văn bản giấy trong họp giao ban, tiến tới triển khai văn bản điện tử liên thông đến tất cả các đơn vị trong Bộ; Báo cáo sơ kết 2 tháng thực hiện mô hình "Một cửa"; Tổ chức không gian để công chức tiếp khách tại tầng 1, không cấp thẻ khách lên làm việc tại các Vụ; Chuẩn bị tốt hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của ngành Nội vụ; Khắc phục tình trạng chậm giải ngân đối với các chương trình, đề án phục vụ công tác quản lý nhà nước, thanh toán đúng quy định; Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng tài sản tốt hơn; Tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác; Nghiên cứu, giải quyết và giúp công chức hiểu rõ chính sách của Nhà nước nói chung và của Bộ Nội vụ nói riêng.

Trưởng phòng Tạ Đức Hòa phát biểu ý kiến của Phòng Tổng hợp - Thư ký.

Kết luận Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã dành thời gian dự Hội nghị sơ kết của Văn phòng Bộ, đồng thời tiếp thu và lãnh hội các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, định hướng công tác cho Văn phòng Bộ trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019, cũng như đối với nhiều nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020. Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ đã nhấn mạnh vào một số nhiệm vụ công tác cụ thể để các phòng, đội triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

Nam Phong

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.714.864

Khách Online : 348