Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự Đại hội Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027

07:11 19/11/2022 | Lượt xem : 814

Ngày 16/11, tại Đền thánh, Nội Ô Tòa thánh Tây Ninh, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức Đại hội Hội thánh nhiệm kỳ 2022-2027.
Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự và phát biểu chúc mừng Đại hội.
Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội thánh Cao Đài Tây Ninh

Đến dự và chúc mừng Đại hội có ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh; ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Công an, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo các tỉnh có Cao Đài Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, phường Long Hoa; chức sắc nam, nữ từ phẩm Giáo hữu và tương đương trở lên đang hành đạo tại Tòa thánh, tại các tỉnh, thành phố trong cả nước về dự.

Đại hội Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nhằm xem xét việc hành đạo của Hội thánh trong 05 năm qua, Ấn định phương hướng hành đạo 05 năm tới, xem xét vi bằng của Đại hội Nhơn sanh dâng lên, Bổ sung Hiến chương năm Nhâm Dần (2022), xem xét danh sách cầu phong, cầu thăng của chức sắc, chức việc và tín đồ làm công quả theo luật công cử.

Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh hoạt động tôn giáo ổn định và đạt được những thành tựu trong hành đạo của Hội thánh: tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; củng cố nhân sự Ban Đại diện Hội thánh, Họ đạo, tổ chức các Đại lễ, Đại hội theo quy định của pháp luật; xây dựng mới, sửa chữa Thánh thất, Điện Thờ Phật Mẫu, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, xây mới các hạng mục trong khuôn viên Nội ô Tòa thánh; mở các khóa hạnh đường, phong phẩm, thăng phẩm cho chức việc; tổ chức đoàn ra nước ngoài và mời đoàn nước ngoài vào tham dự Đại lễ, nghiên cứu về đạo Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh.

Bên cạnh đó, các Họ đạo đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, những mô hình hỗ trợ thiết thực với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả của địa phương; thành lập mô hình Câu lạc bộ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng mới nhà tình thương, sửa chữa nhà của hộ nghèo, nâng cấp cầu giao thông nông thôn, cấp phát áo quan, bếp cháo tình thương ở bệnh viện, phát thuốc miễn phí, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang và chung tay với các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19,… với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các vị chức sắc Hội đồng Chưởng quản Hội thánh và toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ Cao Đài Tây Ninh tổ chức thành công Đại hội Nhơn sanh toàn phái nhiệm kỳ 2022-2027, tu chỉnh, bổ sung Hiến chương của Hội thánh theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại Đại hội. 

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng mong muốn Hội thánh sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng tổ chức Hội thực hiện theo Hiến chương, kế hoạch đào tạo chức sắc kế thừa, nâng cao dân trí, trình độ, văn hóa và đời sống vật chất cho chức sắc, tín đồ; thực hiện tốt đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo hướng tới kỷ niệm 100 năm khai đạo Cao Đài. Bên cạnh đó, cùng nhau thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức, truyền thống của dân tộc và nâng cao trách nhiệm công dân để góp phần cùng toàn dân tham gia xây dựng kinh tế, văn hóa ở địa phương.

Đồng thời, xây dựng mỗi Họ đạo Cao Đài Tây Ninh trở thành cơ sở tôn giáo văn minh, tiêu biểu cho sự đoàn kết và đạo đức, lối sống của nhân dân, góp sức cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh theo phương châm “Nước Vinh, Đạo Sáng”.

Một số hình ảnh tại Đại hội:
Thanh Tuấn - Ngọc Huấn