Thống kê chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia năm 2018

09:16 18/02/2019 | Lượt xem : 2677

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2677
(Moha.gov.vn) Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Bộ Nội vụ đã ban hành công văn số 364/BNV-TH  về việc thống kê chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia năm 2018. 
Theo công văn số 364/BNV-TH, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống kê, báo cáo các số liệu sau:

1.Số liệu nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền (biểu mẫu số 003.N/BCB-NV);

2.Số liệu cơ quan nhà nước có từ 30% nữ trở lên có cán bộ chủ chốt là nữ (biểu mẫu số 006.N/BCB-NV).

 Báo cáo số liệu của các bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổng hợp) trước ngày 22/02/2019 để kịp tổng hợp, báo cáo Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Xem toàn văn công văn 364/BNV-TH: Tại đây

- Xem Biểu mẫu thống kê giới năm 2018: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.917.656

Khách Online : 415