Mời dự cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018

16:00 06/02/2018 | Lượt xem : 1691

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1691
Ngày 05/02/2018, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã gửi Công văn số 03/GM-BCĐCCHC về việc mời dự Cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.

Chủ trì cuộc họp: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Thời gian:  8h00, thứ Năm, ngày 08/02/2018 
Địa điểm, Thành phần:
- Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Đại diện các bộ, ngành Trung ương; các cơ quan truyền hình, thông tấn, báo chí họp tại Phòng họp Chính phủ.
- Đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại phòng họp trực tuyến của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
            
Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ xin đăng tải Toàn văn Giấy mời và Tài liệu cuộc họp:

Toàn văn Giấy mời: Tại đây
Toàn văn Tài liệu Cuộc họp:
Chương trình họp trực tuyến
Dự thảo Báo cáo
Báo cáo tóm tắt
Dự thảo Quyết định Kế hoạch hoạt động 2018
Phụ lục I
Phụ lục II

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.243.644

Khách Online : 520