Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

13:00 27/03/2021 | Lượt xem : 1388

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, ngày 27/3/2021, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 210/VPBNV đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đề nghị khen thưởng theo quy định  trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.
Theo đó, Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Nội vụ nhận được Hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (khen thưởng quá trình cống hiến).

Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng thông báo và xin ý kiến của Nhân dân trong thời gian 02 ngày trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm Thông tin hoặc Văn phòng Bộ Nội vụ (Phòng Thi đua, khen thưởng và Truyền thông), địa chỉ: Số 8 phố Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội./.

Xem toàn văn Báo cáo thành tích của Bộ trưởng trong File đính kèm dưới đây:

Thanh Tuấn 


File đính kèm.

Báo cáo thành tích Tải về

Tin khác