Khảo sát tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh Quảng Nam

15:00 07/10/2018 | Lượt xem : 13055

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 13055

Chiều ngày 05/10, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường – Phó Trưởng ban thường trực Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam nhằm khảo sát thực trạng tổ chức, hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bản tỉnh

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Bộ Nội vụ: Vụ trưởng Nguyễn Ngọc Vân, Phó Vụ trưởng Trần Trung Kiên; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và một số công chức Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Bộ Nội vụ.
Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía UBND tỉnh Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh; Giám đốc Sở Nội vụ Trần Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện một số huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc buổi làm việc

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, việc khảo sát tại tỉnh Quảng Nam để nghe báo cáo cụ thể về thực trạng, những khó khăn vướng mắc về tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập  theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Quảng Nam tập trung báo cáo, trao đổi những nội dung cụ thể về ưu điểm, hạn chế về tổ chức của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh, như: Cơ cấu tổ chức bộ máy; số lượng, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở vật chất.  Những ưu điểm, hạn chế về hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh, như: Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo phân cấp; biên soạn chương trình, tài liệu theo thẩm quyền được giao; quy mô bồi dưỡng; cơ chế hoạt động. Đề xuất, kiến nghị giải pháp tổ chức, sắp xếp lại và định hướng hoạt động hiệu quả của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của địa phương.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, hiện nay tỉnh có 01 Trường Chính trị tỉnh; Trong tổng số 18 huyện, thị xã, thành phố có 17 Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hiện đang hoạt động và 1 Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện được sáp nhập vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn.

Trường Chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.  Trường có 3 phòng, 4 khoa với đội ngũ công chức, viên chức là 47 người, có 33 giảng viên trong đó có 01 chuyên viên cao cấp, 12 giảng viên chính và 20 giảng viên. Về trình độ  chuyên môn có 01 nghiên cứu sinh, 32 thạc sỹ và 07 đại học

Về cơ sở vật chất, thiết bị, Trường được đầu tư khang trang, đồng bộ đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 Trong giai đoạn 2016 – 2018, Trường đã bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức: 2.327 lượt người; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý: 1.235 lượt người.

Đội ngũ công chức, viên chức, giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hiện có 76 công chức, viên chức, trong đó có  04 Thạc sĩ, 59 Đại học và 08 Cao đẳng/ Trung cấp.

Tinh đã thực hiện bố trí Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chia sẻ tại Buổi làm việc

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chia sẻ, đối với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do đặc thù của học viên, nhu cầu bồi dưỡng nhiều, cần bồi dưỡng nhiều năm theo các quy định của Trung ương cho nên cũng cần có sự điều chỉnh, sắp xếp lại các chương trình bồi dưỡng; đội ngũ giảng viên giảng dạy nhiều nhưng chưa chuyên sâu, còn nặng về lý thuyết. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng về nhiệm vụ của cơ sở bồi dưỡng nên giữ, tuy nhiên cần chuyển về Ban Tuyên giáo quản lý cho phù hợp.

Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nguyễn Ngọc Vân, phát biểu tại buổi làm việc

Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Trần Trung Kiên phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng thẳng thắn trao đổi và đề nghị tỉnh báo cáo thêm về đề xuất sắp xếp lại các Trường Chính trị, khả năng thực hiện bồi dưỡng của các tổ chức khác ngoài trường chính trị, đánh giá việc thực hiện theo Nghị định 101/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 184-QĐ/TW của Trung ương thì Trường Chính trị đã đáp ứng như thế nào, việc biên soạn các tài liệu có gì khó khăn và định hướng sắp tới…

Trao đổi với đoàn công tác, đại biểu đại diện Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện đều có ý kiến về việc chưa thống nhất trong cơ chế, chính sách đối với các Trường Chính trị cấp tỉnh và đội ngũ viên chức, giảng viên. Chưa có quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ, chuyên môn…cơ cấu tổ chức đối với Lãnh đạo Trường và có sự trùng lặp nội dung chương trình giữa các lớp bồi dưỡng. Chương trình giảng dạy còn quy định chồng chéo…Đa số ý kiến đề xuất về việc thống nhất quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế chính sách đối với Trưởng chính trị tỉnh làm cơ sở thực hiện trong cả nước, đối với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nên chuyển về Ban Tuyên giáo huyện ủy quản lý, Giám đốc Trung tâm sẽ do Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy đảm nhận.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đánh giá cao việc tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chuyển Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện về Ban Tuyên giáo huyện ủy quản lý, việc triển khai nằm trong chương trình triển khai chung của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 18 –NQ/TW và 19_NQ/TW của Trung ương, Thứ trưởng cũng ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc và khẳng định Bộ Nội vụ  sẽ tổng hợp, nghiên cứu, đề đưa vào Đề án nhằm tham mưu Chính phủ ban hành Đề án khoa học, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Quang cảnh buổi làm việc


                                                                                                                                        Hà Nguyên

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.418.959

Khách Online : 659