Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

15:45 11/10/2017 | Lượt xem : 923

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 923
Sáng ngày 10/10/2017, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017.
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đến dự và phát biểu khai mạc.
Dự khai mạc Lớp bồi dưỡng có đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, giảng viên của Lớp bồi dưỡng; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; đồng chí Lê Minh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức và 75 học viên là đảng viên mới của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị có vị trí, ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tiến trình cách mạng, là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Nó không chỉ trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, mà còn giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng

Đồng chí Trần Anh Tuấn cũng khẳng định, những năm qua Đảng ủy Bộ Nội vụ và cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nói chung, cho đảng viên mới và quần chúng ưu tú nói riêng, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định tình hình chính trị định hướng tư tưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị Ban Tổ chức lớp học, các đồng chí giảng viên và toàn thể các đồng chí đảng viên mới cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập; chấp hành nghiêm túc nội quy, nề nếp, nhất là chế độ chuyên cần; hoàn thành bảo đảm chất lượng chương trình giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá của lớp học theo quy định của Trung ương. Đồng thời cần làm tốt công tác tổ chức, tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đoàn kết gắn bó, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của lớp học.
Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng 

Tại Khóa bồi dưỡng, các đảng viên mới sẽ được học tập, nghiên cứu những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng …

Đồng chí Vũ Đức Nam trình bày Chuyên đề 

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 10 đến 13 tháng 10 năm 2017.

Tin, ảnh: Thu HiềnTin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.329.698

Khách Online : 303