Khai mạc Khóa Tập huấn kỹ năng tạo lập hồ sơ văn bản điện tử

16:53 11/03/2019 | Lượt xem : 7330

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7330

Sáng ngày 11/03, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Khóa Tập huấn kỹ năng tạo lập hồ sơ trình ký, kỹ năng trình ký và phát hành văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử của Bộ Nội vụ kết nối với Trục liên thông văn bản Quốc gia. 

Tham dự Khóa Tập huấn có lãnh đạo, công chức, viên chức liên quan đến công tác hành chính và xây dựng các văn bản trình ký của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Văn Thủy phát biểu khai mạc Khóa tập huấn

Phát biểu khai mạc, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Văn Thủy cho biết, trước yêu cầu cải cách hành chính, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ. Từ ngày 01/10/2018, Bộ Nội vụ đã triển khai thực hiện Hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử, bước đầu đạt được những kết quả nhất định (đã phát hành 3.829 văn bản điện tử, tiếp nhận 16.314 văn bản điện tử trên môi trường mạng). Kết quả thực hiện cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác xử lý văn bản, bảo đảm kịp thời, linh hoạt và tạo sự chủ động cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc tiếp nhận, xử lý văn bản đến. Tuy nhiên, việc tiếp  nhận và xử lý văn bản trên môi trường mạng của Bộ vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục như: việc tạo lập hồ sơ công việc, trình ký và phát hành văn bản đi trên Hệ thống vẫn còn gặp nhiều khó khăn; chưa được thực hiện thường xuyên tại tất cả các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; chưa có sự tham gia tích cực, chủ động của lãnh đạo các đơn vị và đội ngũ công chức, viên chức.

Để khắc phục những hạn chế trong xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng tại Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ tổ chức Khóa Tập huấn cho lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và toàn thể công chức, viên chức các kỹ năng về sử dụng Hệ thống quản lý văn bản điện tử (Voffice); kỹ năng trình ký và phát hành văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý và sử dụng văn bản điện tử của Bộ Nội vụ kết nối với Trục liên thông văn bản Quốc gia theo quy trình điện tử của Bộ Nội vụ.

Khóa Tập huấn diễn ra từ ngày 11/3 đến hết ngày 22/3/2019.

Các đại biểu dự Khóa Tập huấn 

Một số hình ảnh Khóa Tập huấn:
Thu Trang

 

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.335

Khách Online : 235