Họp Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ

16:56 10/05/2021 | Lượt xem : 1388

Sáng ngày 10/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp đánh giá công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp.


Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo tại cuộc họp

Theo Báo cáo, Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch trong thời gian trước, trong và sau dịp lễ 30/4 và 01/5/2021, tổ chức quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động, tích cực phòng, chống dịch hiệu quả; tuyên truyền, vận động gia đình và người thân bình tĩnh, làm theo đúng những hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19. Công chức, viên chức, người lao động tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế (nếu được yêu cầu); nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe. Các cá nhân hạn chế tiếp xúc chỗ đông người (như tiệc cưới, tang lễ,…); đồng thời, phải chủ động và tự giác khai báo việc có tiếp xúc đối với đối tượng thuộc nhóm F0, F1, F2, F3…, trường hợp không tự giác khai báo, nếu phát hiện được sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng.

Bên cạnh đó, trang bị dung dịch rửa tay khô tại các vị trí của thang máy tầng 1, tầng 2, tang 3, trong thang máy và sảnh trước các phòng họp. Tổ chức kiểm tra thân nhiệt của tất cả mọi người vào trụ sở cơ quan Bộ làm việc; công chức, viên chức, người lao động trong thời gian làm việc tại trụ sở Bộ phải đeo khẩu trang để phòng, chống lây lan dịch theo quy định của ngành Y tế.

Các công chức liên quan trên, đang tự cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chủ động khai báo với đơn vị công tác, cơ quan y tế và chính quyền địa phương khi có các biểu hiện bất thường.

Ngoài ra, yêu cầu khách đến đăng ký làm việc với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các đơn vị phân công công chức tiếp và làm việc tại Phòng khách tầng 1, hoặc Bộ phận Một cửa của Bộ, không đưa lên các phòng làm việc. Trường hợp khách đến họp, đơn vị chủ trì mời họp phải báo cáo danh sách về Văn phòng Bộ để theo dõi, trong trường hợp cần thiết, Văn phòng Bộ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng theo Báo cáo, đến nay, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc và nơi cư trú. Theo kết quả tổng hợp đến ngày 10/5/2021 có 43 trường hợp tiếp xúc với các đối tượng nghi nhiễm dịch bệnh, các trường hợp này đã thực hiện khai báo y tế và tự cách ly theo quy định; không có trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.


Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ đánh giá cao các hoạt động của Ban Chỉ đạo, của Thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo  đã nắm bắt nhanh tình hình, cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời, tham mưu cho Ban Chỉ đạo, cho lãnh đạo Bộ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là ngay trong nội bộ Văn phòng Bộ.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo cần nhìn nhận và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ thị, chỉ đạo của cấp trên, cũng như của địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua từ đó đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo đề nghị trong thời gian tới cần lưu ý một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ Y tế, của TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ đã xây dựng nhằm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (như: nội dung, kế hoạch tác chiến…).

Thứ ba, để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ được tốt và nghiêm túc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể: tăng cường quán triệt và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các hoạt động, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình; không tổ chức đi công tác nếu không được sự đồng ý của Bộ trưởng; chấp hành các quy định của địa phương như Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và nơi cư trú; không tham dự các sự kiện, các cuộc họp, trường hợp thật sự cần thiết phải tổ chức họp thì không được quá 20 người; nghiêm túc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế  “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”; bố trí làm việc, chủ động nghiên cứu để tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động làm việc ở nhà thông qua mạng hoặc qua hệ thống văn bản điện tử cho phù hợp và có hiệu quả để giảm việc đi lại, tiếp xúc...

Thứ tư, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch để làm sao phục vụ tốt nhất cho công tác kiểm tra, phòng, chống dịch.

Thứ năm, thống nhất với đề xuất của Văn phòng Bộ mua sắm bổ sung vật tư, trang thiết bị y tế, phòng, chống dịch.

Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin cần tăng cường cập nhật các chỉ đạo của các cơ quan chức năng, đổi mới hình thức tuyên truyền để làm sao nhanh, chính xác, tác động nhanh, tác động tốt, kịp thời đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

Toàn cảnh cuộc họp

 

Anh Cao