Họp Ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

15:06 09/03/2018 | Lượt xem : 1779

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1779

Sáng ngày 08/3/2018, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Trưởng ban Ban soạn thảo chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Trưởng ban Ban soạn thảo phát biểu tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương là thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, Nghị định số 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành ngày 28/6/2012, đã trở thành cơ sở pháp lý quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công tập; theo đó, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương. Trải qua 6 năm tổ chức thực hiện, đến nay đã có một số quy định không còn phù hợp do trước đó được xây dựng căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 (nay Luật này đã được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015). Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2012/NĐ-CP là cần thiết. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị, các đồng chí thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập tích cực đóng góp ý kiến vào các nội dung của Dự thảo Nghị định, tập trung vào các vấn đề chính như: căn cứ thành lập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như sự cần thiết của việc giải thích một số cụm từ.   

Tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức – Biên chế Nguyễn Văn Lượng đã báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 55/NĐ-CP, đồng thời có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với những quy định mới của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập với 04 chương và 27 điều.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế Nguyễn Văn Lượng trình bày tóm tắt
dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá cao nội dung dự thảo Nghị định được  Ban biên tập chuẩn bị; đồng thời tích cực góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi. Bên cạnh các nội dung chính do Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng yêu cầu trong phát biểu khai mạc, các đại biểu đã thảo luận tập trung sâu hơn vào một số nội dung như: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định; trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập;… đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành.

Phát biểu kết luận cuộc họp, thừa ủy quyền Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức – Biên chế Nguyễn Văn Lượng ghi nhận và đánh giá cao ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng thời khẳng định Tổ biên tập sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, chỉnh sửa, bổ sung, sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định, gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Toàn cảnh cuộc họp

Tin, ảnh: Nguyễn Hương

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 27.605.495

Khách Online : 421