Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021

13:30 09/04/2019 | Lượt xem : 3783

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3783

Sáng ngày 09/4, tại tỉnh Tuyên Quang, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021, với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Ban, Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân và các Ban thuộc Hội đồng nhân dân 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.
Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo và một số chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang  cho biết, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là một quá trình từ giai đoạn đầu khi đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, lắng nghe, thống kê, đối chiếu, phân loại, tổng hợp kiến nghị của cử tri đến việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri ở địa phương. Thời gian qua, hoạt động giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri đã đạt hiệu quả cao, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, hoạt động giám sát cũng cần được hoàn thiện hơn về mặt thể chế, đặc biệt là các tiêu chí giám sát, cơ chế giám sát, sự phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình giám sát, chế tài đối với tổ chức, cá nhân khi không có sự phối hợp giám sát...

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn đề nghị các tỉnh tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp liên quan đến vai trò giám sát của HĐND, kinh nghiệm xử lý thông tin sau giám sát, công tác phối hợp giải quyết kiến nghị cử tri, công tác thông tin, tuyên truyền. Đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sắp xếp các đơn vị hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh Phú Thọ cho rằng, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là một chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng. Tuy nhiên, tinh gọn thế nào cần được thận trọng cân nhắc. Việc hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh (Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND) cần đảm bảo vừa thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động của các cơ quan nhà nước vừa phù hợp với tình hình thực tế của chính quyền địa phương cấp tỉnh. Đề nghị Trung ương không nên hợp nhất 3 văn phòng làm một, mà chỉ nên hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội với Văn phòng HĐND cấp tỉnh, riêng Văn phòng UBND cấp tỉnh cần được giữ nguyên.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó đề xuất giảm Phó Chủ tịch HĐND và Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh. Đề nghị giữ nguyên số lượng chức danh như hiện nay để đảm bảo việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo các hoạt động của HĐND đạt hiệu quả cao. Hoặc nếu giảm số lượng các chức danh của HĐND thì cũng cần giảm số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, giảm cấp phó các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh đề phù hợp với nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh Hà Giang đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bộ Nội vụ xem xét ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND để đảm bảo thực hiện thuận lợi, thống nhất.

Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh Thái Nguyên kiến nghị có phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Liên quan đến hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh Lào Cai đề nghị, sau khi thực hiện giám sát thì không tiếp tục giám sát nữa mà phải sử dụng chế tài mạnh mới tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc và thực hiện đồng bộ được chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn tâm đắc với một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Các vấn đề liên quan đến thí điểm sắp xếp, hợp nhất hiện nay đang còn một số vướng mắc cả về lý luận và thực tiễn, Bộ Nội vụ ghi nhận và tổng hợp, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi trong thời gian tới.

Liên quan đến vấn đề nhân sự được bầu cử do cơ quan nào quản lý biên chế, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho rằng, các cán bộ được bầu cử trước hết phải theo kênh của Ban Tổ chức Trung ương phân bổ biên chế; cán bộ các cơ quan hành chính của chính quyền địa phương nằm trong tổng biên chế được Bộ Nội vụ giao. Tuy nhiên, thực tế thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc, đề nghị các địa phương tổng hợp và gửi Bộ Nội vụ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về các kiến nghị liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 653, Bộ Nội vụ đã tổ chức một số hội nghị triển khai và đang xây dựng trình Chính phủ Kế hoạch sắp xếp và sẽ ban hành trong tháng 4/2019. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các địa phương lưu ý thực hiện nghiêm việc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 653; khẩn trương xây dựng kế hoạch sắp xếp để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt rồi mới xây dựng đề án sắp xếp, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Về bố trí, sử dụng cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các địa phương chú trọng nguyên tắc sắp xếp đã được quy định tại Nghị quyết số 653; Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn mong muốn các địa phương có nhiều kiến nghị, đề xuất giải pháp, sáng kiến nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu, nghiên cứu và đề xuất sửa đổi cho phù hợp./.

 

Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.295.665

Khách Online : 451