Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023

13:08 16/05/2018 | Lượt xem : 1009

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1009

Chiều ngày 15/5/2018, tại Trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị các đồng chí thành viên Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh chia sẻ, trên cơ sở cơ cấu tổ chức của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Bộ đã được kiện toàn tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, đồng chí mong muốn tại cuộc họp lần này, các thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ tích cực tập trung đóng góp ý kiến cho 06 văn bản dự thảo: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Kế hoạch công tác (từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018); Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Thông báo Phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quyết định thành lập các Ban tham mưu giúp việc Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và chi tiêu tài chính của Công đoàn Bộ Nội vụ nhằm sớm đưa hoạt động của Công đoàn Bộ đi vào nề nếp. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành cũng trao đổi, đưa ra định hướng hoạt động cho Công đoàn Bộ nói chung và các công đoàn cơ sở nói riêng trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính và tổ chức một số hoạt động, nêu cao tinh thần tự nguyện, sáng tạo của các công đoàn cơ sở theo phát động của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo về Kết quả hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ từ sau Đại hội Công đoàn Bộ Nội vụ đến nay cho thấy, ngay sau Đại hội, cơ cấu tổ chức của Công đoàn Bộ Nội vụ đã được kiện toàn và được Công đoàn Viên chức Việt Nam công nhận Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ cũng như công nhận Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Công đoàn Bộ cũng đã ban hành một số văn bản nhằm đẩy mạnh hoạt động của Công đoàn Bộ cũng như các công đoàn cơ sở; xây dựng dự thảo các văn bản phục vụ Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ khóa II…

Báo cáo cũng chỉ rõ phương hướng triển khai công việc trong thời gian tiếp theo của Công đoàn Bộ. Cụ thể: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Công đoàn Bộ (dự kiến 27/6/2018); Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; Xây dựng kế hoạch tập huấn công tác công đoàn; Xây dựng dự thảo Quy chế Thi đua – Khen thưởng Công đoàn Bộ Nội vụ và triển khai thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Tin, ảnh: Nguyễn Hương

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.243.700

Khách Online : 553