Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

16:14 11/07/2018 | Lượt xem : 1092

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1092

Chiều ngày 10/7/2018, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của 5 đơn vị: Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Khối lần thứ III cho cán bộ đoàn chủ chốt của 5 cơ quan.

 

Đồng chí Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cùng hơn 300 đoàn viên thanh niên là ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức Đoàn trực thuộc và các đoàn viên tiêu biểu của Đoàn Thanh niên 5 cơ quan.

Phát biểu khai mạc, thay mặy Đoàn Thanh niên 5 cơ quan, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thông qua Hội nghị lần này Ban tổ chức xác định  rõ đối tượng học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, theo đó, đối với cán bộ Đoàn sẽ tập trung vào học tập, quán triệt; với đoàn viên thanh niên tập trung vào việc tuyên truyền. Với việc xác định rõ đối tượng, các cấp bộ Đoàn sẽ xác định được hình thức, nội dung, công cụ để tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nhằm cụ thể hóa Nghị quyết trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, đợt học tập Nghị quyết lần này sẽ giúp các cán bộ Đoàn sáng rõ hơn các nội dung của Nghị quyết để làm căn cứ triển khai thực hiện tại cơ sở. Đồng thời, đề nghị Trung ương Đoàn sẽ chỉ đạo, hỗ trợ cơ sở triển khai các nội dung phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, cũng như có những giải pháp tháo gỡ những khó khăn như: Định hướng dư luận, thông tin trên mạng xã hội; giáo dục pháp luật, khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ thanh niên vùng đặc thù…

 

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh vai trò quan trọng của thanh niên, của công tác Đoàn đối với sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Thay mặt  Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Nội vụ nói riêng và lãnh đạo các cơ quan phối hợp nói chung, Thứ trưởng Triệu Văn Cường biểu dương và khen ngợi những thành tích về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, về sự nỗ lực vươn lên của toàn thể đoàn viên, thanh niên trong thời gian vừa qua; đồng thời đánh giá cao và ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Nội vụ cùng với 4 cơ quan. Đồng chí tin tưởng rằng, sau Hội nghị hôm nay, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các cơ quan sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa như đúng tiềm năng và giá trị đã có.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, bên cạnh việc khắc phục những khó khăn, phát huy những thành tích đã đạt được, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị các đồng chí đoàn viên cũng như Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên 5 cơ quan cần tập trung vào 05 nhiệm vụ cơ bản. Cụ thể: (1) bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cụ thể hóa vào các chương trình, hành động để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một các hiệu quả nhất. (2) Phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ để mỗi đoàn viên thanh niên phải thật sự đóng vai trò nòng cốt, đi đầu trong việc thực hiện “nâng cao chất lượng cán bộ của từng đơn vị mình công tác, học tập”, mà trước hết là “nâng cao chất lượng đoàn viên” bằng cách tự học, tự nghiên cứu, tự nâng cao tri thức cho bản thân; trau dồi các kỹ năng nghiệp vụ công tác,chuyên môn của bản thân. (3) Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, quan tâm và chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, lựa chọn những cán bộ Đoàn ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cho Đảng. (4) Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên khối cơ quan và khối sinh viên.  Không ngừng đổi mới và đa dạng hóa các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”… nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng, lập trường tư tưởng vững vàng cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên. (5) Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của đơn vị mình, để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trình bày Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III. Đồng thời, đồng chí cũng có những trao đổi, chia sẻ bổ ích, thiết thực và gần gũi với thanh niên như các vấn đề chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, về tư tưởng, nhận thức chính trị của thanh niên trong xã hội hiện đại… thông qua đó, giúp các đoàn viên của sự nhìn nhận và có định hướng đúng đắn hơn trong tư tưởng, hành động của bản thân, góp phần phát triển, củng cố sức mạnh của Đoàn tại cơ quan, đơn vị mình.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hương

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.579.755

Khách Online : 386