Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Nội vụ năm 2016

16:27 03/01/2017 | Lượt xem : 4226

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4226

Chiều ngày 30/12/2016, tại trụ sở Bộ Nội vụ ,Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ năm 2016.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ, Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, đồng chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ, Văn phòng Đảng ủy Bộ và công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ Nội vụ.

Chủ tọa Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của cơ quan Bộ; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2016.

Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Tiến Thành trình bày Báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của cơ quan Bộ đã đánh giá toàn diện các nhiệm vụ về: Công tác tổ chức bộ máy và biên chế; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền địa phương; cải cách hành chính nhà nước; quản lý nhà nước đối với các hội tổ chức phi Chính phủ và công tác thanh niên, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri; Về hoạt động thông tin, đối ngoại.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Nguyễn Đức Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác năm 2016 và đề xuất các phương hướng nhiệm vụ triển khai công tác năm 2017; tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2018; tổ chức công bố và trao tặng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao Huân chương Lao động hạng 3 cho hai đồng chí: Thái Quang Toản Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ; đồng chí  Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao Huân chương Lao động hạng 3 cho đồng chí Thái Quang Toản và Nguyễn Văn Lượng

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trong năm qua.

Trước yêu cầu của tình hình mới, nhất là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Quán triệt và thực hiện nghiêm Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2017 theo đúng lộ trình về thời gian, bảo đảm chất lượng công việc; Căn cứ Chương trình công tác năm 2017 của Bộ, các đơn vị cụ thể hóa kế hoạch công tác năm của mình, đảm bảo tính khoa học, trọng tâm, trọng điểm.

Từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, người lao động quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng Bộ với Đảng ủy Bộ và nguyên tắc phân công, quan hệ công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động của ngành Nội vụ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính và đẩy mạnh học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị của Bộ trong thực hiện Quy chế dân chủ, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm cả chính quyền và người đứng đầu. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ.

Đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo điều hành, thực sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Bộ  không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Nội vụ.

Trước thềm năm mới 2017 và Xuân Đinh Dậu, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghịTin, ảnh: Phương Hằng

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.590.226

Khách Online : 204