Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2022

22:41 18/05/2022 | Lượt xem : 856

Ngày 18/5, tại trụ sở Bộ, Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2022.

PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc.

Tham dự Hội nghị có các ủy viên Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường gửi lời chúc mừng tới các nhà khoa học, chuyên gia tham gia Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ và đang công tác tại các đơn vị trong Bộ Nội vụ nhân ngày Khoa học và Công nghệ 18/5, đồng thời biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Bộ Nội vụ thời gian vừa qua. Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung đóng góp ý kiến đi vào thực chất, nhằm bổ sung vào nội dung dự thảo Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022, chỉ rõ các tồn tại, hạn chế nhằm đưa ra giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học trong cả năm 2022 đạt được kết quả tốt hơn nữa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo Sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Nội vụ.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022 các hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ có những kết quả đáng ghi nhận, công tác quản lý khoa học ngày càng đi vào nề nếp từ khâu xác định nhiệm vụ, giao nhiệm vụ, quản lý thực hiện, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Các tổ chức khoa học trực thuộc Bộ đã tích cực triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt một số đơn vị đã có những thành tích nổi bật. Hầu hết các đơn vị đến nay không còn tình trạng nợ đọng đề tài, riêng đối với Học viện Hành chính quốc gia luôn đảm bảo đúng tiến độ, không có tình trạng gia hạn thời gian thực hiện đề tài. Hiện nay đang triển khai thực hiện 06 đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp bộ, 12 đề tài cấp bộ, 4 dự án điều tra khảo sát cấp bộ; tổ chức nghiệm thu chính thức 04 nhiệm vụ được gia hạn của năm 2021; tổ chức nghiệm thu cơ sở 01 chương trình khoa học cấp bộ.

Tại phần thảo luận, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp các ý kiến tập trung về thực tiễn và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Nội vụ, qua một số nội dung như: xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các đơn vị; vấn đề nghiên cứu, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn quản lý; ứng dụng kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn; phổ biến tuyên truyền về các kết quả nghiên cứu; kinh phí đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ. 

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ, đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị và cảm ơn các nhà khoa học, chuyên gia đã tham gia Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ, các công chức, viên chức đã tích tham gia các hoạt động khoa học trong thời gian qua. Đây thực sự là nguồn lực quý, nguồn động viên to lớn, đối với hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ. Thứ trưởng đề nghị trong năm 2022 cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, trong đó cần tập trung vào một số nội dung như: tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động khoa học của Bộ Nội vụ; quan tâm tổ chức các lớp tập huấn về công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc; có kế hoạch triển khai việc kiểm tra việc thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) ở các đơn vị trong Bộ; đổi mới quy trình giao đề tài; có hướng dẫn về kinh phí cho hoạt động KHCN và các nguồn lực xã hội hóa; bổ sung quy định về trách nhiệm của các đơn vị được giao đề tài phải báo cáo hàng năm về việc ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu vào thực tiễn; đổi mới công tác nghiệm thu, đảm bảo sản phẩm đầu ra phải đạt chất lượng cao, đối với đề tài chưa đạt, kiên quyết đề nghị nghiên cứu lại.

Thuận Nghiên