Góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thành lập bộ phận hành chính một cửa cơ quan Bộ Nội vụ”

17:45 10/01/2017 | Lượt xem : 782

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 782

Chiều ngày 09/01/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thành lập bộ phận hành chính một cửa cơ quan Bộ Nội vụ” (Đề án).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì cuộc họp. 

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu và chủ trì cuộc họp

Dự cuộc họp có các Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng; lãnh đạo các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ, các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách hành chính và lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ Nội vụ.

Cho đến tháng 11/2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành 08 Quyết định công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, gồm: 194 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, ban hành, công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trong đó có 91 thủ tục hành chính cấp Trung ương (khối cơ quan Bộ có 31 thủ tục hành chính, gồm các lĩnh vực: công chức - viên chức 09; hội, quỹ 16; công tác thanh niên 03 và tổ chức biên chế 03).

Trong thời gian vừa qua, việc giải quyết thủ tục hành chính, việc trả lời các kiến nghị, đề nghị hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị khối cơ quan Bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, việc tham mưu giải quyết một số thủ tục hành chính; việc trả lời kiến nghị, đề nghị hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao ở một số đơn vị khối cơ quan Bộ còn chậm; việc trực tiếp đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, công việc với cán bộ, công chức các đơn vị khối cơ quan Bộ còn tạo ra sự phiền hà cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Việc thành lập Bộ phận hành chính một cửa tại cơ quan Bộ là hết sức cần thiết, nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

Đề án được xây dựng với mục tiêu tạo sự thống nhất và quyết tâm cao trong việc cải cách thủ tục hành chính và giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân; đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, tạo bước đột phá đối với nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc với Bộ Nội vụ. Tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan Bộ Nội vụ. Đảm bảo các thủ tục hành chính, việc giải quyết kiến nghị, đề nghị hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị khối cơ quan Bộ được giải quyết công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định.

Tại cuộc họp, các đại biểu, các chuyên gia đã tập trung nghiên cứu, đánh giá và thảo luận các nội dung liên quan đến: căn cứ xây dựng Đề án, sự cần thiết thành lập bộ phận hành chính một cửa cơ quan Bộ Nội vụ, tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của bộ phận hành chính một cửa; đặc biệt là quy trình xử lý hồ sơ và kiểm soát đối với bộ phận hành chính một cửa… Bên cạnh đó, các đại biểu, các chuyên gia cũng đưa ra nhiều quan điểm, ý kiến, giải pháp, phương hướng nhằm khắc phục những hạn chế và bất cập trong dự thảo Đề án “Thí điểm thành lập bộ phận hành chính một cửa cơ quan Bộ Nội vụ”.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân hoan nghênh Văn phòng Bộ đã thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tham mưu xây dựng Đề án. Bộ trưởng đề nghị: Văn phòng Bộ thống kê, rà soát lại những công việc đã giao cho các Vụ xử lý, xác định có bao nhiêu nhiệm vụ, hồ sơ bị chậm để có phân tích, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân để từ đó làm cơ sở giúp Bộ trưởng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Vụ trưởng vào cuối năm. Đối với những chương trình, đề án do Chính phủ giao đầu năm và giao phát sinh, Bộ trưởng giao Vụ Pháp chế thống kê lại những nhiệm vụ đúng hạn, quá hạn, trễ hạn, để trên cơ sở đó phân tích những việc làm được, chưa làm được để có hướng khắc phục; sau khi có số liệu thống kê các Vụ trưởng báo cáo lại với Bộ trưởng và lập kế hoạch để khắc phục và có cam kết trước Bộ trưởng.

Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị mình đảm bảo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng là giảm văn bản giấy và tăng cường kiểm soát, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với Đề án này, Bộ trưởng đề nghị rà lại quy định thời gian trong các bộ thủ tục hành chính của Bộ để thống kê số lượng các giao dịch trong một năm giữa cơ quan, tổ chức, công dân với Bộ Nội vụ là bao nhiêu, đánh giá quan hệ hành chính của Bộ Nội vụ ở mức độ nào, xem xét những gì chưa phù hợp cần chỉnh sửa, hoàn thiện. Đồng thời, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, trong đó quy định cụ thể về thời gian xử lý công việc.

Bộ trưởng đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm của các đại biểu, các chuyên gia vào dự thảo Đề án. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Văn phòng Bộ và các đơn vị sẽ tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, các Vụ cần có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, tiếp tục nghiên cứu các phương pháp, cách làm để phấn đấu có sự chuyển biến ngay trong Quý 1 năm 2017, trường hợp thật cần thiết mới thành lập Bộ phận hành chính một cửa cơ quan Bộ Nội vụ.

Toàn cảnh cuộc họp

Tin, ảnh: Anh Cao
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.949.313

Khách Online : 518