Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019Tải file đính kèm

12:59 05/04/2019 | Lượt xem : 19665

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 19665
Sáng ngày 05/4/2019, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019.
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ; đại diện các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ; các đồng chí cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công tác Đảng các Đảng ủy cơ sở trực thuộc.
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo kết quả công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2019. 

 Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo tại Hội nghị

Theo đó, Báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện công tác của Đảng ủy Bộ Nội vụ trong quý I trên các mặt công tác: giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ổn định, đoàn kết, toàn thể cán bộ, đảng viên xác định tốt trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình nói chung là nghiêm túc và trên tinh thần xây dựng. Cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong Đảng bộ luôn quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ.

Quý I năm 2019, thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy khối, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị với các nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, cơ quan, đơn vị… Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Chính vì vậy, đã góp phần quan trọng trong thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ. Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên Bộ Nội vụ nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ý thức tự phê bình và phê bình được nâng cao. Trong đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Bộ, đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Quang cảnh Hội nghị

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2019, Đảng ủy Bộ Nội vụ xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ để chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng các hoạt động thiết thực; bằng việc làm gương mẫu, nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là của các đồng chí cấp ủy viên, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Từ đó mới yêu cầu được cấp dưới tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy chế làm việc và các quy định của pháp luật; lãnh đạo gương mẫu, biết hy sinh mới nhắc nhở, uốn nắn, động viên và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, quần chúng yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời nắm bắt tư tưởng và làm tốt công tác tư tưởng, giữ gìn và xây dựng đoàn kết, không để phát sinh vụ việc phức tạp trong cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau mỗi đợt kiểm điểm.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Tiếp tục triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp Chi bộ cho tới toàn Đảng bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và đã được Đảng ủy Bộ cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 09-KH/ĐUB ngày 31/10/2016. 

Bên cạnh đó, tổ chức, giám sát, kiểm tra các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ theo kế hoạch năm 2019. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ. Chỉ đạo Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ, Hội Cựu Chiến binh Bộ thực hiện chương trình công tác năm 2019 và tổ chức tốt mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đã đề ra. Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong Bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và xây dựng mối đoàn kết, nhất trí trong cơ quan, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng….

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận các nội dung trong dự thảo Báo cáo. Một số ý kiến phát biểu bổ sung thêm thông tin hoạt động của các tổ chức đoàn thể, cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ. Các ý kiến, kiến nghị khác tập trung vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ, công khai dân chủ, kiện toàn nhân sự trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí Trần Anh Tuấn yêu cầu trong quý II năm 2019, Đảng ủy Bộ cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch của năm 2019. Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cần quan tâm tới công tác phát triển, xây dựng Đảng và tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; đặc biệt là quản lý sinh hoạt của đảng viên; tiếp tục học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra đảng nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.


Phương Hằng

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.295.440

Khách Online : 350