Cuộc họp trực tuyến cán bộ cấp cao hợp tác Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về các vấn đề công vụ ACCSM lần thứ 20

19:52 17/11/2020 | Lượt xem : 1515

Sáng ngày 17/11, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ (ASEAN Cooperation on Civil Service Matter - ACCSM), Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Công vụ Thái Lan tổ chức cuộc họp trực tuyến để thực hiện nhiệm vụ chuyển giao chủ tịch ACCSM 21 cho Bộ Nội vụ Việt Nam.

Dự cuộc họp, về phía Bộ Nội vụ Việt Nam có ông Chu Tuấn Tú, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và lãnh đạo, chuyên viên của Vụ Hợp tác quốc tế.

TS. Piyawat Sivaraks, Phó Tổng thư ký, Văn phòng Ban Công vụ Thái Lan phát biểu khai mạc cuộc họp ACCSM 20.

Theo đó, cuộc họp diễn ra nhằm mục đích xem xét và thông qua 07 Chương trình nghị sự. Cụ thể:

Chương trình nghị sự 1: Thông qua Chương trình.

Chương trình nghị sự 2: Đánh giá Kế hoạch làm việc ACCSM 2016 - 2020 và Báo cáo theo dõi và đánh giá kế hoạch làm việc ACCSM 2016 - 2020. Các nước thành viên ASEAN có thể báo cáo các hoạt động đã hoàn thành theo kế hoạch làm việc ACCSM 2016 - 2020.

Chương trình nghị sự 3: Kế hoạch làm việc ACCSM 2021 - 2025.

Chương trình nghị sự 4: Các quyết định liên quan đến các cuộc họp ASEAN khác.

Chương trình nghị sự 5: Chuẩn bị cho cuộc họp cán bộ cấp cao ACCSM+3 và Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ ASEAN+3.

Chương trình nghị sự 6: Chuẩn bị cho các cuộc họp ACCSM 21 2021 - 2025.

Chương trình nghị sự 7: Bế mạc.

Một số hình ảnh tại cuộc họp ACCSM lần thứ 20:
Chiều cùng ngày, đã diễn ra cuộc họp trực tuyến cán bộ cấp cao hợp tác Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về các vấn đề công vụ ACCSM+3 (bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản) lần thứ 5.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ Việt Nam Chu Tuấn Tú dự và phát biểu tại cuộc họp.

Theo Chương trình, cuộc họp diễn ra nhằm thông qua các Chương trình nghị sự, bao gồm:

Chương trình nghị sự 1: Thông qua Chương trình.

Chương trình nghị sự 2: Đánh giá kết quả làm việc ACCSM+3 2016 - 2020.

Chương trình nghị sự 3: Kế hoạch làm việc ACCSM+3 2021 - 2025.

Chương trình nghị sự 4: Các quyết định liên quan của các cuộc họp ASEAN khác.

Chương trình nghị sự 5: Chuẩn bị cho Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN+3 lần thứ 5.

Chương trình nghị sự 6: Chuẩn bị cho các cuộc họp ACCSM 21 năm 2021 - 2025.

Chương trình nghị sự 7: Bế mạc.

Một số hình ảnh tại cuộc họp ACCSM+3:


Anh Cao