Chi bộ Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tại Khu di tích Đền thờ Bác

16:55 18/05/2019 | Lượt xem : 3161

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3161
Ngày 18/5, Chi bộ Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ đã tổ chức tham quan thực tế và sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa tại Khu di tích Đền thờ Bác (Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội), với chủ đề “Nêu gương, gắn với tình hình cơ quan, đơn vị và công tác pháp chế”. 
Tham gia buổi sinh hoạt ngoại khóa có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ và các đảng viên, quần chúng Chi bộ Vụ Pháp chế.

Trước buổi sinh hoạt, Chi bộ Vụ Pháp chế đã tổ chức dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Đền thờ Bác trên đỉnh núi Vua, nơi cao nhất của dãy núi Ba Vì và nghe đồng chí Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì giới thiệu về Khu di tích.


Chi bộ Vụ Pháp chế dâng hương viếng Bác và nghe giới thiệu về Khu di tích

Xúc động thắp nén tâm nhang tưởng nhớ đến Người, Chi bộ Vụ Pháp chế thành kính tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác, nguyện mãi mãi khắc ghi những lời Bác dạy, những điều Bác căn dặn trong Di chúc, cố gắng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” của Bác; thực hiện nói đi đôi với làm; luôn gương mẫu trong công tác, học tập cũng như trong cuộc sống; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; noi gương Bác, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Cán bộ là gốc của mọi việc, là công bộc của Nhân dân, việc gì có lợi cho dân phải gắng sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”, đứng trước anh linh của Người, Chi bộ Vụ Pháp chế xin hứa với Bác sẽ cùng nhau phát huy mọi sức mạnh, xây dựng tập thể đơn vị ngày càng đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thiện bản thân để có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của mỗi người, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Bộ, ngành Nội vụ và sự phát triển bền vững đất nước.

Đồng chí Phạm Đức Toàn phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt ngoại khóa, đồng chí Phạm Đức Toàn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, đây là buổi sinh hoạt có ý nghĩa quan trọng của Chi bộ Vụ Pháp chế nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai Kế hoạch số 27-KH/ĐUBNV ngày 19/3/2019 của Đảng ủy Bộ Bộ Nội vụ về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019; Kế hoạch số 66-KH/BCSĐ ngày 04/5/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh trao đổi một số nội dung tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp – báo cáo viên đã trao đổi cùng Chi bộ Vụ Pháp chế hai nội dung: Thứ nhất, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thứ hai, một số quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Tôn trọng Nhân dân là phải có thái độ đánh giá đúng vai trò, vị trí của Nhân dân. Có Nhân dân là có tất cả..., Nếu không có Nhân đân thì Chính phủ không đủ lực lượng... chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta. Đặc biệt, Người căn dặn: “Không nên làm hoặc nói gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem khinh họ”.

Muốn phát huy dân chủ thì phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân, “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân mới làm được thầy dân”.

Bên cạnh đó, Người cũng căn dặn: “Đặt lợi ích của Đảng và của Nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải gần gũi Nhân dân, quan tâm đến cả những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày của Nhân dân. Người khẳng định: “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của Nhân dân”.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng chí Nguyễn Kim Tinh nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Qua triển khai thực hiện các quy định trên cho thấy, bước đầu đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch, nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng; nêu cao ý thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. 

Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo cấp Vụ và Chi ủy đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, qua đó đã khắc phục triệt để được cách làm mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm…

Đồng chí Nguyễn Thị Liệu, đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ, các đảng viên, quần chúng Vụ Pháp chế cho rằng, việc đổi mới hình thức sinh hoạt Chi bộ có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Đồng thời, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. 

Qua hình thức sinh hoạt ngoại khóa đã góp phần giúp các đảng viên, quần chúng trong đơn vị gắn bó, đoàn kết hơn; tăng cường tính dân chủ trong sinh hoạt; các đảng viên trẻ tích cực tham gia ý kiến xây dựng trong sinh hoạt Chi bộ. Đặc biệt, sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị sẽ chặt chẽ hơn, tạo sự đồng thuận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh./.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.295.607

Khách Online : 423