Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia

19:46 16/07/2021 | Lượt xem : 2419

Sáng ngày 16/7, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Đoàn công tác của Bộ đã đến thăm và làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia để rà soát, nắm bắt tình hình và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm được giao theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Triệu Văn Cường; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Văn phòng Bộ, Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Giám đốc Học viện Đặng Xuân Hoan; các Phó Giám đốc Học viện: Lương Thanh Cường, Nguyễn Đăng Quế; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Buổi làm việc được tổ chức trực tuyến giữa Học viện Hành chính Quốc gia và các Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân viện khu vực Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vui mừng khi đến thăm và làm việc tại Học viện Hành chính Quốc gia, đặc biệt là sự đón tiếp nồng hậu và tình cảm mà tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Học viện dành cho cá nhân Bộ trưởng cũng như các thành viên trong Đoàn công tác. 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, trên cơ sở báo cáo của Giám đốc Học viện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và những kiến nghị, đề xuất, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân thành, các đại biểu tập trung làm rõ những thành tích đã đạt được, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất, đồng thời xác định tư tưởng, nhận thức của viên chức, người lao động Học viện khi Chính phủ có chủ trương sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia.

Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Đặng Xuân Hoan trình bày báo cáo

Tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Đặng Xuân Hoan đã báo cáo về cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, một số định hướng phát triển của Học viện trong thời gian tới, những khó khăn Học viện đang gặp phải và các kiến nghị, đề xuất đối với Chính phủ, Bộ Nội vụ nhằm tạo động lực phát triển trong tương lai.

Theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ; là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Chính phủ và Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra và đã đạt được những kết quả cụ thể, nổi bật trên các mặt công tác: đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng; đào tạo sau đại học; tổ chức cán bộ; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học; kế hoạch, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức…

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Học viện tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện. 

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo sau đại học; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế và các nhiệm vụ trọng tâm khác; tổ chức đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước bảo đảm yêu cầu về chất lượng. 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng: xây dựng cơ sở dữ liệu chương trình bồi dưỡng từ xa đối với chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương; khảo sát, biên soạn chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương; biên soạn tài liệu bồi dưỡng Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức.

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để xây dựng Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và Bộ trưởng Bộ Nội vụ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ đề ra. 

Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong học tập, tăng cường công tác quản lý; đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục tình trạng lười học, ngại học của học viên, nghiên cứu sinh các lớp đào tạo sau đại học và các lớp bồi dưỡng do Học viện tổ chức…


Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Lương Thanh Cường phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các Phân viện và lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện khẳng định, những thành tích mà Học viện đã đạt được trong thời gian qua là nhờ sự đoàn kết, gắn bó của tập thể Học viện, cùng đồng lòng vượt qua những khó khăn chung để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Nội vụ giao. 

Đồng thời, trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đại diện lãnh đạo Học viện đã có những kiến nghị với Bộ trưởng, với lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ như: xem xét, giao Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức; phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức; quan tâm, tạo điều kiện xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất…

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ đã phân tích, làm rõ các quy định pháp luật hiện hành và các cơ chế chính sách, chế độ đối với đơn vị sự nghiệp đặc thù hiện nay. Các đơn vị chức năng của Bộ cơ bản đồng thuận và tạo điều kiện giải quyết đối với những đề xuất, kiến nghị của Học viện, làm cơ sở cho sự phát triển của Học viện trong thời gian tới.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đánh giá cao những kết quả công tác của tập thể Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, các điều kiện thực hiện nhiệm vụ của Học viện còn có những hạn chế nhất định nhưng tập thể Học viện đã đoàn kết, các hoạt động của Học viện đảm bảo thực hiện toàn diện, có chất lượng và hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian qua; đồng thời, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của năm 2021, bên cạnh việc rà soát lại kế hoạch công tác một cách toàn diện, Bộ trưởng đề nghị Học viện cần chú trọng, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng khi triển khai Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia. Mỗi viên chức, người lao động Học viện cần thay đổi tư duy, nhận thức cho phù hợp với xu thế mới.

Hai là, tập trung quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán cho Học viện trong tương lai; động viên viên chức, người lao động tiếp tục nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc; đồng thời, xây dựng môi trường chính trị, văn hóa để viên chức, người lao động phát huy năng lực, công hiến cho sự phát triển của Học viện.

Ba là, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng văn hóa công sở, xây dựng môi trường đoàn kết, chân thành, năng động, sáng tạo.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với những vấn đề gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của Học viện để áp dụng, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; hoạt động nghiên cứu khoa học sát với thực tiễn, gắn bó với thực tiễn và trở về phục vụ thực tiễn, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của nền hành chính nhà nước.

Năm là, tiếp tục quan tâm nghiên cứu, đổi mới cơ chế tự chủ, cơ chế xã hội hóa để đổi mới hình thức đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của Học viện, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà giao Thứ trưởng Triệu Văn Cường, các đơn vị chức năng của Bộ sớm tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản phù hợp, giải quyết các vấn đề tồn đọng một cách triệt để, tạo điều kiện thuận lợi để Học viện triển khai, thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng tâm thế tốt nhất khi Trường Đại học Nội vụ được sáp nhập vào Học viện. 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tin rằng với sự đoàn kết, nhất trí cao của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Học viện sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và kế hoạch công tác chung năm 2021./.

Thanh Tuấn – Như Ngọc