Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thăm và làm việc tại Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng

14:41 09/08/2018 | Lượt xem : 7935

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7935
Chiều ngày 08/8, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã đến thăm và làm việc với Sở Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng. 
Cùng dự buổi làm việc với Bộ trưởng có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh; Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn và một số công chức của Bộ Nội vụ.

Về phía UBND thành phố Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố; lãnh đạo và công chức, viên chức Sở Nội vụ.

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng Nguyễn Đào Sơn báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng Nguyễn Đào Sơn cho biết, tổng số công chức, viên chức hiện có của Sở là 82/90 biên chế được giao. Trong đó, có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc Sở; 08 cấp trưởng và 13 cấp phó các phòng, ban, chi cục.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Nội vụ được giao thực hiện 406 nhiệm vụ; đã hoàn thành 297 nhiệm vụ; đang thực hiện 109 nhiệm vụ. Sở Nội vụ được đánh giá là một trong số ít các đơn vị có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn cao (đạt 72,5%).

Sở Nội vụ đã tham mưu giúp UBND thành phố ban hành và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của thành phố năm 2018, các nội dung thực hiện được gắn với việc triển khai thực hiện chủ đề hành động của thành phố năm 2018 là “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”. Trình UBND thành phố ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong thực hiện CCHC.

Về tổ chức bộ máy, Sở Nội vụ đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố. Trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và hàng năm của thành phố. Đến nay, thành phố đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 693 công chức, viên chức (46 công chức hành chính; 76 công chức xã; 571 viên chức).

Về công tác xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của thành phố. Xây dựng Đề án của thành phố về sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và cơ chế, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không tiếp tục tham gia hoạt động do sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố.

Sở Nội vụ cũng tham mưu và tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất tại 08 cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng tham mưu giúp UBND thành phố ban hành các văn bản quản lý và triển khai thực hiện các kế hoạch, chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng, văn thư và lưu trữ, tôn giáo...

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân biểu dương những kết quả của Sở Nội vụ đã làm được trong 6 tháng đầu năm 2018, điển hình là công tác CCHC, sắp xếp tổ chức bộ máy và sử dụng, tinh giản biên chế đúng quy định, đúng lộ trình.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng điểm qua một số nhiệm vụ mà ngành Nội vụ đã thực hiện có kết quả và một số nhiệm vụ trong thời gian tới như việc chuẩn bị sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan đến tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tiếp tục tham mưu giúp UBND thành phố ban hành và thực hiện có hiệu quả trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố theo các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh tinh giản biên chế theo đúng lộ trình, phấn đấu đến năm 2021 đạt tối thiểu 10%.

Cùng với đó, chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh kiểm tra công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Trần Thị Hà chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo UBND thành phố
và công chức, viên chức Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng quan tâm hơn nữa đến công tác của ngành Nội vụ; chỉ đạo các Sở, ban, ngành của thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong việc triển khai thực hiện tốt công tác CCHC, cải cách công vụ, công chức, viên chức… Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng phải nỗ lực hơn nữa, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ do UBND thành phố giao./.

Tin, Ảnh: Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.940.028

Khách Online : 667