Bộ Nội vụ tổ chức nghiệm thu các đề tài khoa học cấp Bộ

15:30 03/01/2017 | Lượt xem : 823

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 823

Chiều ngày 29/12/2016, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ Leaf Casting trong công tác tu bổ tài liệu lưu trữ”. 

ThS. Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ văn thư, lưu trữ - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm Chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 07 thành viên do PGS.TS. Vũ Thị Phụng - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng.

PGS.TS. Vũ Thị Phụng - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội,
Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi nghiệm thu
 

Dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ. 

ThS. Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ văn thư, lưu trữ,
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu và kết quả của đề tài
 

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu và thực hiện đề tài, ThS. Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ văn thư, lưu trữ - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, triển khai và kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ Leaf Casting trong công tác tu bổ tài liệu lưu trữ”. Theo đó, với mục tiêu nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ Leaf Casting trong công tác tu bổ tài liệu lưu trữ, nhóm nghiên cứu đã tập trung nghiên cứu những vấn đề chung về tu bổ tài liệu lưu trữ và dán - vá tài liệu bằng công nghệ Leaf Casting; Nghiên cứu thực trạng tài liệu và tình hình ứng dụng công nghệ Leaf Casting trong công tác tu bổ tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm lưu trữ Quốc gia. Từ đó nghiên cứu thử nghiệm, đề xuất giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ Leaf Casting trong công tác tu bổ tài liệu lưu trữ.

ThS. Nguyễn Thị Tâm, nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ, Phản biện 1
trình bày ý kiến phản biện tại buổi nghiệm thu
 


ThS. Chu Tuấn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ, Ủy viên - Thư ký
thay mặt Hội đồng nghiệm thu công bố ý kiến phản biện của TS. Đào Đức Thuận, Phản biện 2 tại buổi nghiệm thu

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự đều thống nhất nhận xét đề tài rất cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao và phục vụ cho công tác quản lý; đề tài đã khảo sát, đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ Leaf Casting, tìm ra nguyên nhân, hạn chế và đề xuất các giải pháp; đề tài cũng khẳng định công nghệ Leaf Casting vẫn là một công nghệ cần thiết được áp dụng, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm có kết quả, tổ chức đào tạo và đưa ra quy trình thực hiện. Ngoài ra, cũng khuyến cáo nên mua loại máy có chất lượng hơn, nhất là việc nhận tài trợ cần được quan tâm, chú ý hơn, điều kiện trang thiết bị cũng cần đầu tư hơn. Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã phát biểu bổ sung, góp ý về một số nội dung cần chỉnh sửa lại: mục tiêu đề tài, đưa ra giải pháp cho các máy Leaf Casting đã có, đưa ra giải pháp cho việc ứng dụng công nghệ, trang thiết bị mới trong tương lai, đề xuất giải pháp cụ thể (quy trình) cho các máy của các Trung tâm lưu trữ Quốc gia I, II và III; đồng thời, cũng đề nghị đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa kết quả của đề tài vào áp dụng trong thực tế.

Kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng và các đại biểu dự buổi nghiệm thu đối với đề tài. PGS.TS. Vũ Thị Phụng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, ý kiến góp ý để tiếp tục nghiên cứu bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện đề tài trong thời gian sớm nhất. 

Kết quả bỏ phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài: Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đồng ý nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ Leaf Casting trong công tác tu bổ tài liệu lưu trữ” đạt loại Khá.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Chiều cùng ngày, Bộ Nội vụ  tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đối với đề tài “Cơ sở khoa học xây dựng định hướng chiến lược phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đến 2030”.

TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng khoa Khoa Văn hóa - Thông tin và Xã hội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm Chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 07 thành viên do PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia,
Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi nghiệm thu
 

Dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và viên chức Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ.

TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng khoa Khoa Văn hóa - Thông tin và Xã hội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội,
Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, triển khai và kết quả thực hiện đề tài
 

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu và thực hiện đề tài, TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng khoa Khoa Văn hóa - Thông tin và Xã hội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, triển khai và kết quả thực hiện đề tài “Cơ sở khoa học xây dựng định hướng chiến lược phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đến 2030”. Theo đó, với mục đích nghiên cứu cơ sở khoa học để định hướng chiến lược phát triển và xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030, nhóm nghiên cứu đã tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về chiến lược phát triển trường đại học; Khảo sát và tổng hợp kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển trường đại học của một số trường đại học trong nước và quốc tế. Từ đó đánh giá thực trạng phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, nhận diện những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; xác định những quan điểm, phương hướng và nêu những khuyến nghị khoa học về các giải pháp để triển khai xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đề tài cũng đưa ra các kết luận, khuyến nghị đối với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo để kết quả nghiên cứu của đề tài thực sự phát huy được hiệu quả khi áp dụng trong thực tế.

PGS.TS. Trần Khánh Đức, Viện Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,
Phản biện 1 trình bày ý kiến phản biện tại buổi nghiệm thu
 


PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Trưởng khoa Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ,
Phản biện 2 trình bày ý kiến phản biện tại buổi nghiệm thu

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự đều thống nhất nhận xét đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã phát biểu bổ sung, góp ý về một số nội dung còn hạn chế của kết quả nghiên cứu đề tài, cần nâng cao tính khoa học và phù hợp với thực tiễn, đồng thời cũng đề nghị đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa kết quả của đề tài vào áp dụng trong thực tế.

Kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng, các đại biểu dự buổi nghiệm thu đối với đề tài. PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, ý kiến góp ý để tiếp tục nghiên cứu bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện đề tài trong thời gian sớm nhất.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài: Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đồng ý nghiệm thu đề tài “Cơ sở khoa học xây dựng định hướng chiến lược phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đến 2030” đại loại Xuất sắc.

Tin, ảnh: Anh Cao
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.005.566

Khách Online : 130