Bộ Nội vụ thông báo tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức

19:30 16/04/2019 | Lượt xem : 13988

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 13988
Ngày 12/4, Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 1652/TB-HĐTD về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2018 tại Bộ Nội vụ đối với 425 thí sinh đủ điều kiện dự thi.
Theo đó, thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm 2 phần: 
Phần I. Kiến thức chung: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tồ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu cùa vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II. Ngoại ngữ: 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.
Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ờ Việt Nam và đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại Vòng 1.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn, với các nội dung: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu cùa vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thang điểm thi phỏng vấn là 100 điểm. Thời gian thi: 30 phút.

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Về thời gian: Ngày 26/4/2019, Hội đồng tuyển dụng tổ chức tiếp sinh và thu lệ phí thi; Ngày 10/5/2019, tổ chức Khai mạc kỳ thi, phổ biến Quy chế thi; Ngày 11/5/2019 tổ chức thi Vòng 1 và ngày 25/5/2019 tổ chức thi Vòng 2.

Địa điểm tổ chức thi: Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Danh sách 425 thí sinh đủ điều kiện dự thi xem chi tiết: Tại đây.
Thí sinh đủ điều kiện dự thi xem chi tiết Thông báo: Tại đây.

Thanh Tuấn 

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.651.727

Khách Online : 277