Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Gia Lai về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

10:59 09/08/2017 | Lượt xem : 1086

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1086

Để chuẩn bị cho công tác sơ kết thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, sáng ngày 08/8/2017 Đoàn công tác Bộ Nội vụ do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với UBND tỉnh Gia Lai.

 

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ; Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương; Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính; Trương Hải Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức; Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế; Chu Tuấn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và các chuyên viên tổng hợp Văn phòng Bộ.
Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Vũ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Văn Tâm, Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí lãnh đạo Sở và lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính;  lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, ngày 05/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg của về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, do vậy, để chuẩn bị cho công tác sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị, đề nghị các đại biểu phát biểu ý kiến về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị trong thời gian qua, đánh giá kết quả, nêu những vướng mắc, đặc biệt là những nội dung liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ như công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm cán bộ, tinh giản biên chế kết hợp xây dựng cơ cấu đội ngũ công chức, thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính nhà nước.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Huỳnh Văn Tâm trình bày Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg 

Đồng chí Huỳnh Văn Tâm, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã trình bày Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đến cuối tháng 12/2016, tất cả các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động và tổ chức triển khai thực hiện, phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCCVC. Các nhiệm vụ của Trung ương, của tỉnh được triển khai kịp thời, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, tinh giản biên chế được thực hiện kịp thời và đem lại hiệu qủa (trong 3 năm 2015 – 2017 đã giảm được 1.171 biên chế và tinh giản được 347 đối tượng). Công tác xây dựng, quản lý đội ngũ CBCCVC được thực hiện thường xuyên, liên tục, có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và phân cấp quản lý cán bộ. Việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của CBCCVC được các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm và tăng cường công tác kiểm tra chấp hành thời giờ làm việc đối với CBCCVC, từ đó kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần làm việc, thái độ phục vụ của đội ngũ CBCCVC đã có chuyển biến hơn, tạo được sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Bùi Khoa Nghi nêu kiến nghị với Đoàn công tác

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như tỉnh chưa triển khai quy hoạch lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực do còn chờ văn bản hướng dẫn đồng bộ của Trung ương,  việc quản lý biên chế công chức chưa gắn với quản lý vị trí việc làm, đối tượng tinh giản biên chế chủ yếu là số biên chế chưa sử dụng, những người nghỉ hưu đúng tuổi, vẫn còn tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết, chậm được khắc phục, một số nơi UBND cấp huyện còn chưa thực sự quyết tâm, tích cực trong công tác cải cách hành chính,...

 

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ giải đáp ý kiến của đại biểu

Tại hội nghị, sau khi nghe các đại biểu từ các Sở, ngành, huyện, thị của tỉnh Gia Lai phát biểu ý kiến, các đồng chí lãnh đạo các Vụ chức năng của Bộ đã trực tiếp giải đáp vướng mắc, hướng dẫn về các nội dung: đối tượng tinh giản biên chế, tiêu chuẩn và việc đi học tự nguyện của CBCC cấp xã, định mức kinh tế cho việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, về thực trạng thiếu hụt giáo viên mầm non, tiểu học và khó khăn khi sáp nhập các điểm trường ở xã do đặc thù địa phương, quy định về thành lập thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Vũ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu ý kiến

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Gia Lai là một tỉnh có diện tích tự nhiên lớn với 17 đơn vị hành chính cấp huyện và 222 xã, phường, thị trấn, dân số 1,4 triệu người, trong đó 45% là đồng bào dân tộc thiểu số (34 dân tộc). Tuy Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh đã cố gắng, đạt nhiều thành tích xây dựng kinh tế, văn hóa – xã hội nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Đồng chí Vũ Ngọc Thành cũng nêu một số vướng mắc của địa phương khi thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị 26/CT-TTg như việc chưa thống nhất trong các văn bản của Trung ương về Phó Giám đốc Sở kiêm nhiệm Trưởng đơn vị trực thuộc, về chia tách phòng Tổng hợp thuộc UBND, về khó thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, người trẻ tuổi có trình độ về công tác tại huyện, xã vùng sâu, vùng xa hay việc hợp nhất các phòng chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để giảm đầu mối.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Gia Lai trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh cần tập trung thực hiên một số nhiệm vụ trong thời gian tới: (1) Tiếp tục triển khai, quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thấm sâu hơn. Có so sánh chuyển biến trước và sau khi thực hiện. Đẩy mạnh và phát huy có hiệu quả vai trò, chức năng của Tổ công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; (2) Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tối thiểu phải kiểm tra 30%; (3) Nghiên cứu, rà soát chức năng, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện để sắp xếp lại, căn cứ theo điều kiện thực tế của địa phương; (4) Kiên quyết chỉ đạo việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị định số 108/NĐ-CP, xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế đảm bảo đến 2021 giảm tối thiểu 10%; xây dựng đề án đổi mới cơ chế quản lý và giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; phân cấp phê duyệt đề án xây dựng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; (5) Xây dựng quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 16/2015/NQ-CP của Chính phủ, không chờ các Nghị định của Chính phủ; (6) Rà soát, tự xử lý các trường hợp bổ nhiệm, đề bạt không đúng quy định. Công tác quy hoạch cán bộ phải làm đúng theo hướng dẫn của Đảng. Chấp hành nghiêm quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan hành chính; (7) Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong thực hiện các nhiệm vụ được giao cho các sở, ban, ngành và địa phương theo Luật tổ chức Chính quyền địa phương, không đẩy việc, đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Giảm số lượng Phó Chủ tịch UBND, tăng trách nhiệm của thành viên UBND; (8)  Chú trọng công tác cải cách hành chính, lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm, những mặt còn yếu về cải cách hành chính để tập trung đẩy mạnh. Thực hiện các bước đột phá để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tặng quà lưu niệm cho UBND tỉnh Gia Lai 

Buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Đoàn công tác Bộ Nội vụ đã đến thăm và làm việc với UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai để trực tiếp nắm bắt tình hình và nghe các kiến nghị, đề xuất của địa phương.

 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai


Tin, ảnh: Anh Hai


 


 

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.289.333

Khách Online : 321