Bộ Nội vụ hoàn thành Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức

14:55 11/05/2019 | Lượt xem : 12895

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 12895
Sáng ngày 11/5, tại Học viện Hành chính quốc gia, Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Nội vụ tổ chức thi Vòng 1 cho các thí sinh dự tuyển vào Bộ Nội vụ. Đây là lần đầu tiên Bộ Nội vụ áp dụng nội dung và hình thức thi theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.
Trước đó, công tác kiểm tra, rà soát, chuẩn bị đề thi, phòng máy vi tính, máy chủ, máy trạm và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách an toàn, minh bạch, khách quan đã được Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị kỹ càng; niêm phong các phòng máy vi tính, máy chủ, dữ liệu đề thi đảm bảo an toàn.

Các giám thị kiểm tra thủ tục dự thi

Tại vòng 1, 270 thí sinh dự thi để cạnh tranh 47 chỉ tiêu tuyển dụng làm công chức Bộ Nội vụ sẽ phải trải qua 2 phần thi bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính theo quy định.

Các thí sinh dự thi Phần I

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;
Kết thúc Phần I, các thí sinh được biết kết quả ngay sau khi nộp bài. Những thí sinh đạt yêu cầu sẽ tiếp tục dự thi Phần II.

Không nhiều thí sinh dự thi Phần II

Phần II: thi môn Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính và các thí sinh cũng biết kết quả ngay khi nộp bài thi.

Kết thúc Vòng 1, ước tính có khoảng 2/3 thí sinh không đạt. Khoảng 1/3 thí sinh đạt yêu cầu ở Vòng 1 sẽ tiếp tục dự thi ở Vòng 2 là môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn, sẽ diễn ra ngày 25/5/2019.

Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức vào Bộ Nội vụ đã diễn ra an toàn tuyệt đối, không có bất kỳ phát sinh vướng mắc nào trong quá trình tổ chức thi, không có thí sinh nào thắc mắc về kết quả thi và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế thi.

Một số hình ảnh thi tuyển tại Vòng 1:Các giám thị kiểm tra thủ tục dự thi


Các giám thị hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh đăng nhập máy tính


Các thí sinh tập trung thi Phần I


Không nhiều thí sinh dự thi Phần II


Các thí sinh ký xác nhận kết quả thi


Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.447

Khách Online : 298