Bộ Nội vụ chuẩn bị công bố các chỉ số PAR INDEX và SIPAS 2018Tải file đính kèm

15:54 10/05/2019 | Lượt xem : 3387

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3387
Ngày 09/5, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí của Bộ Nội vụ, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Nội vụ chuẩn bị tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2018.
Theo ông Vũ Đăng Minh, với vai trò là cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo thẩm quyền được giao, bảo đảm tiến độ đề ra; đồng thời, Bộ đã tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giúp phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao hiệu quả cải cách tại các bộ, ngành, địa phương.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cung cấp thông tin cho báo chí

Triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức các lớp tập huấn cho các Bộ, các tỉnh về việc triển khai tự đánh giá, chấm điểm một số tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định. Theo đó, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần; Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí và 96 tiêu chí thành phần.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền và kiểm tra cải cách hành chính cũng đã được các Bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả; Bộ Nội vụ và Đài Truyền hình Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2018 – 2020. Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tiếp tục duy trì Bản tin điện tử cải cách hành chính và phát hành định kỳ hàng tuần hơn 5.000 hộp thư điện tử của lãnh đạo chủ chốt và công chức của các Bộ, ngành, địa phương. Các Bộ, ngành, địa phương cũng đã tích cực tuyên truyền và tổ chức các hình thức phong phú, đa dạng.

Về cắt giảm điều kiện kinh doanh, tính đến tháng 12/2018, các Bộ, cơ quan đã trình ban hành được 03 luật và 25 nghị định, chính thức cắt giảm, đơn giản hóa được 3.346/6.191 điều kiện kinh doanh, đạt 54,5%. Ước tính việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh này đã tiết kiệm cho doanh nghiệp và người dân khoảng 5.847.925 ngày công/năm, tương đương 872,2 tỉ đồng/năm.

Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2018, cả nước có 11.183.411 hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó số hồ sơ đã tiếp nhận là 889.830 hồ sơ; số hồ sơ đã trả kết quả giải quyết là 10.293.581 hồ sơ, bước đầu đã tạo những chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, tạo tiền đề thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Hội nghị công bố các chỉ số PAR INDEX và SIPAS 2017 (ảnh minh họa)

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho Hội nghị công bố các chỉ số PAR INDEX và SIPAS 2018, chỉ chờ ấn định thời gian tổ chức. Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã xây dựng một video clip giới thiệu khái quát 10 kết quả cải cách hành chính nổi bật năm 2018 để trình chiếu tại Hội nghị./.

Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.299

Khách Online : 220