Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị

16:51 14/06/2017 | Lượt xem : 894

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 894

Sáng ngày 14/6/2017, tại trụ sở Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đến khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Buổi làm việc

Cùng tham gia Đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các đồng chí ở Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Trung ương.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ có các đồng chí: Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nguyễn Anh Tuấn; Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nguyễn Tuấn Ninh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Tổng hợp, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Tổ chức cán bộ,  Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Buổi làm việc 

Dự thảo Báo cáo tóm tắt Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Võ Thị Tuyết Thu trình bày đã đánh giá qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị. Cụ thể:

Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Nội vụ đã quan tâm đúng mức và tăng cường lãnh đạo đối với công tác nữ và bình đẳng giới, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ công chức, viên chức nữ của Bộ phát huy khả năng, năng lực chuyên môn, khẳng định được vai trò, vị trí trong một số lĩnh vực công tác của Bộ. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số công chức, viên chức, nhân viên nữ của Bộ Nội vụ là 1.498/2.650 người chiếm tỷ lệ 57%. Số lượng nữ công chức tham gia cấp ủy: 90 người (chiếm tỷ lệ 12%). Nữ lãnh đạo, quản lý từ cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Bộ và tương đương trở lên: 200 công chức, viên chức. Trong đó: 01 đồng chí giữ chức vụ Thứ trưởng (chiếm tỷ lệ 16,7%); Nữ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương: 39 công chức (chiếm tỷ lệ 27,6%); Trưởng phòng và tương đương: 61 công chức, viên chức; Phó Trưởng phòng và tương đương: 99 công chức, viên chức.

Việc tham mưu, đề xuất các chính sách liên quan đến công tác nữ và bình đẳng giới của Bộ Nội vụ được cấp có thẩm quyền đánh giá cao và triển khai có hiệu quả trong thực tế như: Các nguyên tắc về bình đẳng giới trong các quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo sự bình đẳng giữa nam và nữ về quyền lợi, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện để thụ hưởng các chính sách, chế độ có liên quan trong thực thi công vụ, giảm dần khoảng cách giới.

Làm tốt việc lồng ghép các hoạt động về giới và bình đẳng giới trong quá trình xây dựng các chương trình, đề án, dự án, phát huy vai trò của phụ nữ trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong từng lĩnh vực công tác của ngành.

Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng hoàn thiện, tích cực củng cố và trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm ứng xử, tự tin trước công chúng. Vai trò của nữ cán bộ, công chức được phát huy, nhiều nữ công chức đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo.

Đồng chí Võ Thị Tuyết Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Bộ Nội vụ trình bày báo cáo tóm tắt tại Buổi làm việc 

Đánh giá về Báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Ngô Thị Doãn Thanh cho rằng, Báo cáo đã được chuẩn bị công phu, có chất lượng tốt, nội dung báo cáo đã tổng hợp được toàn diện các mặt công tác của Bộ Nội vụ trong thời gian qua, bám sát hướng dẫn đề cương nội dung báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, làm nổi bật được các kết quả mà Bộ Nội vụ đã thực hiện từ khi có Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, cung cấp nhiều số liệu đáp ứng yêu cầu của đợt khảo sát.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa và lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã trao đổi, cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan đến những vấn đề nêu trong báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ cũng như các vấn đề khác được các thành viên trong Đoàn khảo sát quan tâm tìm hiểu.

Trên cơ sở những ý kiến của Đoàn khảo sát, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn khảo sát, gửi báo cáo hoàn chỉnh theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa mong muốn trong thời gian tới Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp của Ban Dân vận Trung ương để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Ngô Thị Doãn Thanh đã ghi nhận, đánh giá cao Buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ có nhiều nội dung và đạt kết quả như chương trình của Đoàn khảo sát và Ban Chỉ đạo đã đề ra thông qua việc thể hiện rõ nét bằng kết quả hoạt động của Bộ, báo cáo có nhiều số liệu, nhiều thông tin, thực hiện việc trao đổi ý kiến thẳng thắn, cởi mở với Đoàn khảo sát. Phó Trưởng ban Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tiếp thu những ý kiến góp ý của thành viên Đoàn khảo sát, tổng hợp và hoàn thiện Báo cáo gửi Ban Dân vận Trung ương.

Toàn cảnh Buổi làm việc

 

Anh Cao

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.299.044

Khách Online : 486