TP.HCM thực hiện 4 xin và 4 biết khi tiếp dânTải file đính kèm

13:39 06/01/2017 | Lượt xem : 836

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 836
Ngày 5.1, tại hội nghị trực tuyến công tác cải cách hành chính, UBND TP.HCM cho biết năm 2017 tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông giữa các cơ quan hành chính trên địa bàn TP.
Bố trí công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực và có phẩm chất đạo đức tốt làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung 4 xin (xin chào, xin cảm ơn, xin lỗi và xin phép) và 4 biết (biết chào, biết cười, biết quan tâm, biết chia sẻ) trong công tác tiếp dân.
Các sở, ban, ngành, địa phương... thực hiện nghiêm chỉ thị của UBND TP về giải pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn. Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị và địa phương tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân, đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó.
Đánh giá chung về công tác cải cách hành chính năm 2016, UBND TP thừa nhận công tác chỉ đạo, người đứng đầu của một vài đơn vị chưa quyết liệt, chậm kiểm tra công vụ và cải cách hành chính, chậm chấn chỉnh tại đơn vị, dẫn đến tình trạng gây phiền hà, chậm trễ, nhũng nhiễu vẫn còn.
Theo http://thanhnien.vn/
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.005.482

Khách Online : 107