Tìm giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn

18:34 22/11/2022 | Lượt xem : 855

Sáng nay 21/11/2022, tại thành phố Quy Nhơn, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo khoa học về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang chủ trì Hội thảo.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: VL

Tham dự Hội thảo, có 200 đại biểu đến từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 35 địa phương khu vực miền Trung, Tây nguyên, miền Nam và khu vực miền Bắc; cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài của các cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 32/2021/QH15 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó đề ra một trong những mục tiêu cải cách bộ máy hành chính nhà nước là tăng cường rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động và tại Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trình Chính phủ phê duyệt. Triển khai nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-BNV ngày 01/7/2022 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án và Quyết định số 574/QĐ-BNV ngày 25/7/2022 ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án nêu trên. 

Sau một thời gian phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị, nghiên cứu; tổ chức khảo sát 07 tỉnh, thành phố tại 3 miền Bắc, Trung, Nam gồm: Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Dương, Bình Phước và tổng hợp kết quả báo cáo, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo này, nhằm tìm ra những giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với định hướng đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Kết quả nghiên cứu của Đề án sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp với mục tiêu và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Quang cảnh Hội thảo khoa học. Ảnh: VL

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề chủ yếu sau:

Một là, việc xây dựng các quy định của pháp luật đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công lập về: (i) Cơ chế thực hiện nhiệm vụ; (ii) Quản lý về tổ chức bộ máy; (iii) Quản lý biên chế sự nghiệp; (iv) Về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và (v) Cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Đánh giá sự phù hợp, đồng bộ hoặc cần thiết phải bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách nêu trên, đặc biệt là các cơ chế thực hiện nhiệm vụ, tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đạt mục tiêu sử dụng hiệu quả và giảm chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập. Từ đó tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Hai là, kết quả tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó làm rõ kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện: (i) Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó thực hiện hợp nhất, sáp nhập một số mô hình tổ chức thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường...; (ii) Đẩy mạnh tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước; (iii) Thực hiện xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.

Ba là, đề xuất các giải pháp về hoàn thiện thể chế, phương án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến, tham luận nhằm làm rõ hơn chủ đề Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa ghi nhận, đánh giá cao ý kiến, tham luận của các bộ, ngành, địa phương, của các chuyên gia, nhà khoa học, với nhiều ý kiến tâm huyết, có trọng tâm, trọng điểm, sát với chủ đề Hội thảo. Thứ trưởng giao Ban tổ chức Hội thảo tiếp thu tối đa các ý kiến, tham luận phục vụ cho quá trình hoàn thiện Đề án./.

Nguồn: tcnn.vn