Nghiên cứu xây dựng luật chung về đơn vị sự nghiệp công lập

12:28 27/12/2016 | Lượt xem : 958

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 958
Chiều ngày 26/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
Nghiên cứu xây dựng luật chung về đơn vị sự nghiệp công lập
Nghiên cứu xây dựng luật chung về đơn vị sự nghiệp công lập Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập một trong 5 lĩnh vực trong tâm của tái cơ cấu nền kinh tế.

Hiện nay, đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo Kết luận số 37/KL-TW của Trung ương, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai Nghị định 16.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành 2 nghị định về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ và đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế.

Còn 5 nghị định chưa được Chính phủ thông qua gồm: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, văn hóa- thể thao và du lịch, giáo dục, nghề nghiệp, thông tin truyền thông và báo chí, giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành 6 quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập của các Bộ: Khoa học Công nghệ, Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh Xã hội, Tài nguyên Môi trường; cũng như ra các quyết định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công của các Bộ: Y tế, Lao động Thương binh Xã hội, Giao thông Vận tải.

Tại hội nghị, theo các ý kiến, trong quá trình tự chủ vẫn còn nhiều vướng mắc về Luật công chức, viên chức, Luật Đất đai…

“Giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập không đủ thẩm quyền để quyết định về nhân sự, như cho nghỉ việc cán bộ vì Luật công chức, viên chức không cho phép xử lý ngay. Hay khi đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ được thì cơ quan chủ quản giao đất cho đơn vị đó nhưng lại vướng Luật Đất đai không cho phép”, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là công chức nên việc tuyển dụng vị trí này phải theo Luật công chức nên khó đáp ứng được tính tự chủ, nhanh nhạy trong hoạt động của các đơn vị.

Chưa kể, tại một số đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Hội đồng quản lý và Giám đốc điều hành đều do Bộ trưởng bổ nhiệm nên khó “có tiếng nói chung”.

Để thúc đẩy đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ, ngành rà soát lại quy chế hoạt động, cơ cấu, nhiệm của Ban chỉ đạo, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cùng với đó, sớm trình Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật có liên quan như: các nghị định về tự chủ trong từng lĩnh vực, xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

trình Thủ tướng ban hành Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành và của các địa phương; rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật để làm cơ sở thực hiện cơ chế khoán chi trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, Bộ Giáo dục Đào tạo cần xác định rõ hơn lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục, đào tạo và xây dựng khung lộ trình giá. Bộ Tư pháp rà soát hệ thống pháp luật hiện hành để khắc phục sự chồng chéo, bất cập trong thực hiện quy chế tự chủ, nghiên cứu khả năng xây dựng một luật chung điều chỉnh về đơn vị sự nghiệp công lập.

Các Bộ, ngành phải báo cáo Ban chỉ đạo hướng dẫn các địa phương rà soát, phân loại, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực (loại nhà nước vẫn phải bao cấp, loại tự chủ hoàn toàn có thể hạch toán như doanh nghiệp, loại tự chủ được một phần, loại sẽ cổ phần hóa, loại cho giải thể vì hoạt động không có hiệu quả, loại có thể sát nhập lại); nghiên cứu các hình thức xã hội hóa các dịch vụ công; cải cách hành chính trong lĩnh vực sự nghiệp công.
Theo http://thanhtra.com.vn/
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.590.272

Khách Online : 224