Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương gặp mặt, chúc mừng các đơn vị nhân ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020

11:49 10/11/2020 | Lượt xem : 1255

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, sáng 09/11/2020, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng Lãnh đạo các Vụ, đơn vị chúc mừng Lãnh đạo, công chức Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
và các đơn vị liên quan chúc mừng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương


Trong thời gian qua, Vụ Pháp chế - Thanh tra đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp luật của Ban.

Trước đó, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước vào ngày 27/10 nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ bí mật nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ban về bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ. Lãnh đạo Ban cũng đã có văn bản chỉ đạo triển khai tới công chức, viên chức và người lao động của Ban về Kế hoạch có liên quan theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ, trong đó có việc tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 "Pháp luật với mọi người".

Nhân dịp này, Lãnh đạo Ban và Vụ Pháp chế Thanh tra - Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chúc mừng và trao đổi về việc phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ trong công tác pháp luật nói chung và công tác phổ biến, tuyên truyền, tập huấn, pháp điển, hệ thống hóa pháp luật nói riêng.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban và đồng chí Thái Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra,
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụNguồn: banthiduakhenthuongtw.gov.vn/