Giải thể Công đoàn giáo dục cấp huyện, thị xã, thành phố

11:37 31/05/2017 | Lượt xem : 1961

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1961
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện và công đoàn ngành địa phương, sáng ngày 30.5, LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt nội dung sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp huyện, thị xã, thành phố và triển khai một số nội dung trọng tâm của tổ chức công đoàn.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, Trưởng các Ban LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Trần Đắc Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã quán triệt chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương, Đoàn Chủ tịch tổng LĐLĐ Việt Nam về việc giải thể công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố trên phạm vi tổ chức công đoàn toàn quốc. (Theo đó, căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tổ chức công đoàn gồm 4 cấp: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố) và công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn), trong đó công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố là cấp trung gian giữa Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở.

Sau quá trình thực tiễn hoạt động và căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định giải thể công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố.

Giải thể Công đoàn giáo dục cấp huyện, thị xã, thành phố ảnh 1
Đ/C Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh quán triệt nội dung tại hội nghị. Ảnh: Ái Chi

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tại hội nghị lần này, LĐLĐ tỉnh đã thống nhất chỉ đạo một số nội dung: Giao Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của BCH Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, chuyển các công đoàn cơ sở trường học và CĐCS cơ quan phòng Giáo dục – Đào tạo về trực thuộc sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố. Những công đoàn cơ sở trường học chưa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 thì LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận và chỉ đạo đại hội theo quy định.

Điều động số cán bộ công đoàn chuyên trách của công đoàn giáo dục cấp huyện về làm việc tại cơ quan LĐLĐ cấp huyện. Việc sắp xếp lại CĐGD cấp huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành trước ngày 30.6.2017.

Cũng tại hội nghị lần này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh rà soát, đánh giá kết quả hoạt động các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 5 tháng đầu năm; triển khai một số nội dung trọng tâm của các tháng còn lại, đặc biệt tập trung cao cho việc hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tiến tới đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023 (dự kiến tổ chức vào cuối năm 2017).

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung các ý kiến: Nhất trí cao với chủ trương sắp xếp lại công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố; một số khó khăn, vướng mắc bước đầu sắp xếp lại CĐGD huyện, thị xã, thành phố; những đề xuất đối với thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: Việc sắp xếp lại CĐGD huyện, thị xã, thành phố là chủ trương đúng đắn của Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam, đề nghị các CĐ cấp trên cơ sở tập trung triển khai đảm bảo đúng kế hoạch; giao Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh chủ trì phối hợp các ban LĐLĐ tỉnh đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện; các Ban LĐLĐ tỉnh, các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục bám sát kế hoạch đầu năm, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã được giao, đặc biệt quan tâm thực hiện chủ đề năm 2017: “Năm vì lợi ích đoàn viên”.

Toàn tỉnh hiện có 12 Công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố. Việc sắp xếp công đoàn giáo huyện, thị xã, thành phố sẽ góp phần tinh giản bộ máy hoạt động của tổ chức công đoàn, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


Theo http://laodong.com.vn
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.657.632

Khách Online : 10.832