Đề xuất nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xãTải file đính kèm

13:52 26/06/2019 | Lượt xem : 8174

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8174
Ngày 26/6, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến, kiến nghị phản biện xã hội đối với dự thảo: Tờ trình UBND Thành phố và Nghị quyết của HĐND Thành phố “Về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tuc bố trí công tác trên địa bàn Hà Nội”.
Thực hiện Nghị quyết số 08/2013 của HĐND TP, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 18 chức danh; số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố còn 3 chức danh (trước đây là 7 chức danh), trong khi chủ trương của TP đang kiện toàn, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Thực tế hiện nay cán bộ thôn, tổ dân phố đa số là cao tuổi vì vậy sẽ gây quá tải, không đảm bảo sức khỏe, dẫn đến khó khăn trong bố trí cán bộ thôn, tổ dân phố.

Để thực hiện nội dung phản biện phù hợp, sát thực tế, trước đó, UBMTTQ TP đã thành lập đoàn khảo sát thực tế tại UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND huyện Gia Lâm nhằm trao đổi, thảo luận với các cơ quan, đơn vị và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị phản biện đối với dự thảo Nghị quyết trên của HĐND TP.
Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng, Đề án và dự thảo Nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn TP. Thực tế ở Hà Nội đã triển khai thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố ở 5 quận, huyện.
Kết quả đánh giá sơ bộ việc thí điểm sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố không có vướng mắc, phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2019 của Chính phủ. Nếu được thông qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết sẽ tăng cường thực hiện kiêm nhiệm giữa các chức danh, đảm bảo tinh gọn bộ máy, đầy đủ chức danh phụ trách từng lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay của cơ sở đồng thời tiết kiệm được nguồn ngân sách.
Tuy nhiên, các đại biểu còn băn khoăn: Dự thảo quy định số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bớt đi so với hiện nay, dù đang thực hiện nhằm tinh gọn bộ máy nhưng mức phụ cấp cũng ít hơn so với hiện nay sẽ không phù hợp với quy luật kinh tế thị trường và chưa tạo được động lực để cán bộ yên tâm công tác.
Vì thế, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu vận dụng Luật Thủ đô để có những cơ chế, chính sách ưu đãi hơn đối với những đối tượng điều chỉnh trong Nghị quyết, nhằm thu hút cán bộ có năng lực, trình độ. Bên cạnh đó bổ sung, nâng mức phụ cấp cho các chức danh không chuyên trách Đảng, người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đồng thời duy trì mức bồi dưỡng hiện nay của các Chi hội trưởng các đoàn thể, Bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố và không lấy nguồn hội phí, đoàn phí.
Tiếp thu 11 ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Bùi Anh Tuấn khẳng định, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ tổng hợp đầy đủ những nội dung mà các đại biểu đã đề cập và gửi cơ quan soạn thảo để sớm điều chỉnh, bổ sung thật đầy đủ để Nghị quyết được hoàn thiện.
Theo http://kinhtedothi.vn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.714.930

Khách Online : 378