Tin tổng hợp

 • /DATA/2020/12/tttuan_hcm2512-08_10_52_191.png?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  TP Thủ Đức sẽ hoạt động từ ngày 1-3-2021

  Khi TP Thủ Đức trực thuộc TP HCM đi vào hoạt động thì các quận 2, 9 và Thủ Đức mới hết trách nhiệm

 • /DATA/2020/12/8-15_21_58_571.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Khoa học và Công nghệ dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

  Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân tài để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định.

 • /DATA/2020/12/41-00_22_01_599.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nhân tài và sự phát triển

  Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, người tài thời đại nào cũng được tìm kiếm và trọng dụng.

 • /DATA/2020/12/40-00_19_46_034.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  TP. HCM sẽ bổ sung chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài

  Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ nay đến cuối năm 2020, UBND TP. HCM sẽ bổ sung chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài, đồng thời triển khai các chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao gắn với phát triển khoa học - công nghệ; trong đó tập trung vào những ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, giá trị tăng cao, có vai trò quyết định, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội TP nhanh và bền vững.

 • /DATA/2020/12/37-23_57_51_497.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thực hiện nhất quán chính sách trọng dụng nhân tài

  Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, TS. THANG VĂN PHÚC, chúng ta không lo ngại thiếu nhân tài, sức của dân tộc Việt Nam lớn lắm. Do vậy, cần có chính sách trọng dụng nhân tài minh bạch và thực thi nhất quán; có phương thức để phát hiện, tìm kiếm, thu hút nhân tài vào các công việc lớn của quốc gia.

 • /DATA/2020/12/15-23_24_43_770.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Có rất nhiều người tài nhưng họ chưa trở thành nguồn lực của đất nước

  Giờ đây người tài đang ở đâu? Họ ở nước ngoài? Nhiều người tài chỉ làm chuyên viên, nghiên cứu, không được phát huy hết khả năng của mình - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trăn trở.

 • /DATA/2020/12/12-23_15_29_857.jpeg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân tài và việc thu hút, trọng dụng nhân tài trong giai đoạn hiện nay

  Từ xa xưa, cha ông ta luôn coi hiền tài là “rường cột”, “là nguyên khí của quốc gia”. Phát huy truyền thống quý báu của cha ông, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc thiên tài trong việc chọn người, dùng người và trọng dụng nhân tài. Cách dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện thái độ trọng thị, tầm nhìn minh triết, lòng nhân ái bao la và tư tưởng đại đoàn kết cao cả. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học quý báu và cốt yếu về nghệ thuật dùng người, trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng ta hiện nay.

 • /DATA/2020/12/8-23_01_51_444.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nghệ thuật trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Phát huy truyền thống quý báu của cha ông, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng việc chọn và trọng dụng nhân tài. Chính nghệ thuật trọng dụng người tài của Người đã đưa cách mạng Việt Nam thoát khỏi cuộc khủng hoảng về đường lối và người lãnh đạo kéo dài suốt từ cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX, đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.

 • /DATA/2020/12/5-11_33_43_861.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thu hút nhân tài cần chế độ đãi ngộ, giữ chân nhân tài cần môi trường làm việc

  Chiến lược thu hút nhân tài ở Đà Nẵng đã có một sự phản hồi rất đáng quan tâm: 40 người xin thôi việc. Thực tế này cho thấy, cần phân định rõ giữa việc thu hút nhân tài và giữ chân nhân tài phải có chính sách khác nhau.

 • /DATA/2020/12/2-11_28_14_601.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chính sách mới thu hút nhân tài - Quảng Ninh hướng tới nguồn nhân lực chất lượng cao

  Xác định “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược", tỉnh Quảng Ninh ban hành nhiều chính sách ưu việt nhằm thu hút nhân tài, chú trọng phát triển nguồn nhân lực.