Tin tổng hợp

 • /DATA/2020/12/ahai-09_02_18_026.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kinh nghiệm thu hút, trọng dụng nhân tài của một số nước – Bài học tham khảo cho Việt Nam

  Theo TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, “Nhân tài” là người có năng lực đặc biệt, vượt trội hơn so với những người khác. Theo đó để nhận biết, đánh giá năng lực đặt biệt, vượt trội của nhân tài cần có hệ thống các yếu tố cơ bản, với những biểu hiện khách quan thống qua hành vi, hành động, thao tác, động tác, lời nói, thái độ ... của đối tượng.

 • /DATA/2020/12/44-01_47_42_647.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kinh nghiệm thu hút, trọng dụng nhân tài

  Có nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với vấn đề nghiên cứu, chẳng hạn như theo tư tưởng thể hiện qua câu nói nổi tiếng “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” của Thân Nhân Trung, trong bài văn bia khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) cho thấy, “Tài” và “Đức” là hai nội dung không thể thiếu khi bàn về thu hút, trọng dụng nhân tài.

 • /DATA/2020/12/dong_da_nang-22_28_21_129.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thành phố Đà Nẵng: Thực tiễn thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công

  Tính đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và bố trí công tác cho 1.269 người tốt nghiệp đại học công lập, chính quy trở lên (trong đó, tiến sĩ: 25 người; thạc sĩ, bác sĩ nội trú: 283 người, đại học: 961 người). Đã bố trí tại cơ quan hành chính 591 người (trong đó, khối quận, huyện 76 người; khối phường, xã có 128 người) và đơn vị sự nghiệp 678 người...

 • /DATA/2020/12/pham_hong_thai-21_59_16_780.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chính sách trọng dụng nhân tài, thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay

  "Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội con người, lĩnh vực nào cũng có người tài: lĩnh vực chính trị, lĩnh vực quản lý, lĩnh vực hành chính, lĩnh vực khoa học, âm nhạc, văn học, nghệ thuật… đều có người tài. Còn trong các văn bản pháp luật cũng không có định nghĩa về “nhân tài”, mà chỉ đề cập đến chính sách tuyển chọn, trọng dụng nhân tài, trong đó có đề cập đến một số đối tượng được ưu tiên tuyển dụng, sử dụng.

 • /DATA/2020/12/duong_quang_tung-03_11_25_333.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nhân tài, thu hút nhân tài, trọng dụng nhân tài trong khu vực công - Một số vấn đề lý luận

  Việc thu hút và trọng dụng nhân tài ở nước ta đã được đặt ra từ lâu nhưng đến nay vẫn đang là vấn đề thời sự, cả về lý luận và thực tiễn. Để có thể có được những chủ trương, chính sách đúng đắn trong thu hút và trọng dụng nhân tài nói chung và trong khu vực công nói riêng, trước hết cần tạo sự thống nhất về mặt nhận thức trên cơ sở tiếp tục làm rõ hơn những vấn đề lý luận có liên quan đến nhân tài, thu hút nhân tài và trọng dụng nhân tài.

 • /DATA/2020/12/tttuan_hcm2512-08_10_52_191.png?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  TP Thủ Đức sẽ hoạt động từ ngày 1-3-2021

  Khi TP Thủ Đức trực thuộc TP HCM đi vào hoạt động thì các quận 2, 9 và Thủ Đức mới hết trách nhiệm

 • /DATA/2020/12/10-14_26_45_264.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quy tụ người tài cho lãnh đạo và quản trị quốc gia

  Thời nào cũng có nhân tài, ở đâu cũng cần nhân tài nhưng số lượng nhân tài thường có hạn. Bởi thế, phải biết tập trung nhân tài vào những lĩnh vực có vai trò mắt xích quan trọng nhất - ĐBQH Lê Thanh Vân phân tích.

 • /DATA/2020/12/14-23_21_49_050.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thể chế trọng người tài chọn ra những cá nhân vừa đức vừa tài

  Triết lý “Đức trị” đề cao sự gương mẫu, liêm chính của các nhà lãnh đạo, quản lý khu vực công. Thể chế trọng người tài là giải pháp hiệu quả và bền vững nhất để kiểm soát quyền lực - TS Nguyễn Văn Đáng chia sẻ.

 • /DATA/2020/12/13-23_19_18_574.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cái tài của người lãnh đạo là quy tụ nhân tài

  Người có đức mà không có tài thì dễ trì trệ; người có tài mà không có đức thì dễ hỗn loạn. Ở đời hỗn loạn còn khổ hơn trì trệ - nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp viết.

 • /DATA/2020/12/8-23_01_51_444.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nghệ thuật trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Phát huy truyền thống quý báu của cha ông, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng việc chọn và trọng dụng nhân tài. Chính nghệ thuật trọng dụng người tài của Người đã đưa cách mạng Việt Nam thoát khỏi cuộc khủng hoảng về đường lối và người lãnh đạo kéo dài suốt từ cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX, đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.