Tin tổng hợp

 • /DATA/2022/05/truong_thi_mai_19522m-11_07_01_269.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

  Chiều 19/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

 • /DATA/2022/05/dsc_0312_5981-14_42_45_467.jpeg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  59/63 tỉnh sáp nhập trung tâm dân số vào trung tâm y tế huyện

  Hiện chỉ còn 4 tỉnh đang giữ mô hình trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện.

 • /DATA/2022/05/nha_nuoc_phap_quyen_18522b-11_52_38_009.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tọa đàm 'Đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền trong bộ máy nhà nước'

  Chiều 18/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” tổ chức Tọa đàm "Đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền trong bộ máy nhà nước".

 • /DATA/2022/05/36-14_12_08_619.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chúng ta có Bác Hồ!

  Người làm cho đất nước từ bóng đêm nô lệ trở thành một quốc gia độc lập, con người tự do; làm cho đất nước của những vương triều với những định kiến, định chế ách nghẹn dựa trên sự thống trị của một tập đoàn, một cá nhân trở thành một nước Việt Nam của nhân dân trong mát, là Bác Hồ.

 • /DATA/2022/05/35_1-08_29_36_220.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới

  Tư tưởng đổi mới sáng tạo là bộ phận cơ bản cấu thành của tư tưởng Hồ Chí Minh, là giá trị bao trùm các quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Do đó học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trước hết cần học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh.

 • /DATA/2022/05/35_000-08_27_43_957.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chống tham nhũng, tiêu cực: Từ tư tưởng của Bác đến thực tiễn

  Yêu cầu xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua rất nhiều vụ việc tham nhũng vừa được đưa ra xét xử thì việc vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần được đẩy mạnh, quyết liệt hơn.

 • /DATA/2022/05/35_00-08_24_24_100.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Học tập Bác về tính tiền phong, gương mẫu

  Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), phóng viên Báo Điện tử Chính phủ đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc thực hiện học tập Bác Hồ bằng Chuyên đề năm 2022 với nội dung: “Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”.

 • /DATA/2022/05/35_0-08_20_20_729.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nguyễn Ái Quốc với tờ báo cách mạng đầu tiên Le Paria

  Học tập lãnh tụ cách mạng thiên tài của giai cấp vô sản V.I. Lenin với việc sử dụng báo chí như một vũ khí mạnh mẽ, sắc bén trong đấu tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu sự nghiệp cứu dân, cứu nước của mình bằng hoạt động báo chí và báo Le Paria ( Người cùng khổ) mà Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập đã ghi lại dấu ấn lịch sử này.

 • /DATA/2022/05/1-08_30_10_026.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

  Ngày 12/5, BCĐ Trung ương sơ kết Nghị quyết số 19-NQ/TW đã tổ chức phiên họp BCĐ sơ kết 5 năm Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 • /DATA/2022/05/32-10_33_26_353.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

  Ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 569/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.