Tin tổng hợp

 • /DATA/2019/04/bo_truong_se_them_quyen_cho_tu_chuc_biet_phai_cap_duoi-15_38_26_731.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ trưởng sẽ thêm quyền 'cho từ chức', 'biệt phái' cấp dưới

  Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ thêm thẩm quyền “cho từ chức” và “biệt phái” đối với cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý.

 • /DATA/2019/04/pho_ttg_phat_bieu_2-12_43_44_040.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đọc và sách là điều vô cùng quan trọng để đất nước, dân tộc đi lên

  (Chinhphu.vn) - Bây giờ nhiều người nói về công nghệ thông tin, cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhưng loài người nói chung, dân tộc ta nói riêng muốn vươn lên thì nhất định phải nâng cao dân trí, tăng cường phổ biến tri thức, phải học nhiều hơn, đọc nhiều hơn... Đọc và sách là điều vô cùng quan trọng để đất nước, dân tộc có thể đi lên.

 • /DATA/2019/04/anh_3-16_47_42_369.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tập trung vào vấn đề tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

  Ủy ban Pháp luật tán thành đề nghị của Chính phủ là chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó tập trung vào vấn đề tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thiết chế hành chính nhà nước.

 • /DATA/2019/04/735c04ec61f2220ab9fefd04e4bde20f-11_53_13_949.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Người dân ngày càng hài lòng hơn với dịch vụ công

  Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam vừa công bố sáng 2-4 cho thấy, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2018 có nhiều cải thiện ở các lĩnh vực PAPI đo lường.

 • /DATA/2019/04/thu_tuong_chinh_phu_ky_phe_duyet_quy_hoach_bao_chi_den_nam_2025_16_13_31_415-11_48_38_936.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quy hoạch báo chí chính thức được Thủ tướng phê duyệt

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.Trong đó, đối với Báo điện tử ĐCSVN, Quyết định nêu rõ: “Sau năm 2020, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trở thành nòng cốt để hợp nhất tạp chí các ban đảng Trung ương, xây dựng một cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện”.

 • /DATA/2019/03/e4a552d9a19848c61189-11_06_49_627.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nghỉ hưu không được kinh doanh lĩnh vực mình từng quản lý ít nhất 6 tháng

  Để chuẩn bị cho việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng 2018 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2019, ngày 27/3, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống tham nhũng.

 • /DATA/2019/03/tant4373_copy-09_23_39_666.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Các Bộ cần kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin

  Quá trình thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không xây dựng hạ tầng mới. Các bộ, ngành, địa phương nào đã có hạ tầng rồi thì tạo sự tương thích với hạ tầng của Bộ Công an để tích hợp các trường thông tin, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí trong quá trình thực hiện.

 • /DATA/2019/03/_26_3__hop_toan_the-09_15_44_552.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tránh cơ chế “xin - cho” trong tuyển dụng viên chức lao động

  Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 17, sáng 26-3, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự phiên họp.

 • /DATA/2019/03/sap_nhap_huyen_xa_xep_ghe_2_3_chu_tich_hdnd_ubnd_lam_1_the_nao-09_12_31_767.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sắp xếp ghế 2, 3 chủ tịch huyện, xã khi sáp nhập: Ai trưởng, ai phó?

  Khi sáp nhập huyện, xã thì việc sắp xếp các chức danh bầu cử như 2, 3 Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, ai làm trưởng, ai làm phó?

 • /DATA/2019/03/8cde0d3df77c1e22476d-21_45_12_930.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Chính trị ra quy định kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

  Các quyết định không đúng về công tác cán bộ sẽ bị yêu cầu hủy bỏ, thu hồi; tạm dừng thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ đối với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

 • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.959.577

Khách Online : 367