Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

17:00 23/11/2016 | Lượt xem : 2404

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2404
Chiều 18/11/2016, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ II đã thông qua biểu quyết của đại biểu Quốc hội về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Có 417 đại biểu nhất trí, đạt tỷ lệ  84,58% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Trước đó, ông Phan Thanh Bình - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cơ quan thẩm tra dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội Khóa XIV thông qua gồm 09 chương, 8 mục, 68 điều, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp của Việt Nam có Luật quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo….; đồng thời Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng là dấu mốc đáng ghi nhận trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta.

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

 

 


Tin, ảnh: Hồng Vân
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.658.489

Khách Online : 11.088