Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Theo Thông báo, người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Về trình độ đào tạo: có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đối với nghiên cứu viên và tương đương); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Về vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm dự tuyển được thông tin chi tiết tại Mục II Thông báo này.

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi

Vòng 1, thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần: Phần I, kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II, thi ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại Phần I, Phần II vòng 1, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam được miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1).

Vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, nội dung thi bao gồm kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thi theo hình thức phỏng vấn với thang điểm 100 điểm và thời gian thi là 30 phút.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ điều kiện sau: có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Thông báo này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước quyết định người trúng tuyển.

Về hồ sơ đăng ký tuyển dụng gồm: 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (kèm theo Thông báo này); Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp vào từ 02 vị trí trở lên, khai man không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển; 03 phong bì dán tem, có ghi họ tên, địa chỉ của người dự tuyển và 03 ảnh cỡ 4x6cm. Người đăng ký dự tuyển viên chức cần chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng được quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

Người dự tuyển có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu chính. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Nhân dân và Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Trang thông tin điện tử Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần).

Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Viện, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Tầng 12, Trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Phòng 1202, điện thoại 024.62826761).

Thời gian thi tuyển viên chức năm 2020 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước dự kiến tổ chức trong tháng 8/2020. Thời gian, địa điểm cụ thể được thông báo trên Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Mọi chi tiết liên hệ về Văn phòng Viện, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, địa chỉ: Tầng 12, Trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (điện thoại 024.62826761).

Anh Cao

File đính kèm.

ThongBaoTuyenDungVC2020 Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.269.993

Khách Online : 578