Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 02/5/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Xem toàn văn trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.218.541

Khách Online : 1.341