Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

File đính kèm.

Xem toàn văn Thông tư số 06/2020/TT-BNV: Tại đây Tải về
Xem toàn văn Quy chế thi tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch, thăng hạng Thông tư số 06/2020/TT-BNV: Tại đây Tải về
Xem toàn văn Nội quy thi tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch, thăng hạng Thông tư số 06/2020/TT-BNV: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.269.803

Khách Online : 541