Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem toàn văn Thông tư số 05/2021/TT-BNV trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Thông tư số 05/2021/TT-BNV Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.343.258

Khách Online : 716