Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/05/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

File đính kèm.

Thông tư số 04/2022/TT-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.344.216

Khách Online : 926