Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 của Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Xem toàn văn Thông tư số 03/2017/TT-BNVTại đây 

Tin khác

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.017.972

Khách Online : 139