Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

File đính kèm.

Thong tu so 02/2021/TT-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.748.666

Khách Online : 617