Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

Xem toàn văn Thông tư: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 30.146.544

Khách Online : 1.484